Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
x

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα νέα δεδομένα που εισάγει ο Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, γνωστός και ως GDPR. Ο Κανονισμός έρχεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία δεν ανταποκρινόταν πλέον στις απαιτήσεις της εποχής και των Ευρωπαίων πολιτών για ομοιόμορφη προστασία των προσωπικών δεδομένων τους σε ολόκληρη την Ένωση. 

Με το νέο Κανονισμό, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  γίνεται από τα Ευρωπαϊκά νομοθετικά όργανα και όχι από τα Κράτη-Μέλη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Μερικά από τα νέα δεδομένα που εισάγει ο  Κανονισμός:

1. Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
2. Καταργείται η σιωπηρή συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων και εισάγονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με την απόδειξη ύπαρξης συγκατάθεσης.
3. Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων συγκεκριμενοποιούνται και περιγράφονται αναλυτικά, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τον τρόπο άσκησής τους. 
4. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας έχει πλέον υποχρέωση λογοδοσίας. 
5. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ορίζεται υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου πριν την εκτέλεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.
6. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποχρέωση γνωστοποίησης ύπαρξης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή και ανακοίνωσης στο θιγόμενο από την παραβίαση φυσικό πρόσωπο.
7. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται από τον Κανονισμό, προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα, για παραβιάσεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- στις υποχρεώσεις σχετικά με την συγκατάθεση ανηλίκων, στον ορισμό υπευθύνου επεξεργασίας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του σχετικού κανονισμού είναι ένα πολύ δύσκολο έργο για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, μέχρι τον Απρίλιο του 2018, οι επιχειρήσεις έχουν χρόνο για να προσαρμόσουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες τους σε όσα προβλέπει η οδηγία.

Μέχρι τότε όμως έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό των διαφόρων υποθέσεων που – μοιραία – έχουν καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Πρέπει λοιπόν να δούμε με σοβαρότητα το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Άλλωστε, η διαμεσολάβηση ουσιαστικά προέκυψε από μια κοινωνική απαίτηση που προέρχεται από τον υπέρμετρο φόρτο των δικαστηρίων, που δημιουργεί πλήθος από εκκρεμοδικίες, και, φυσικά, τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, ειδικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της υλοποίησης επενδύσεων. Έτσι, αναγκασθήκαμε κι εμείς ως κοινωνία να υιοθετήσουμε την κοινή λογική, που λέει ότι η εύρεση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις της καθημερινότητας για τις επιχειρήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Το μεγαλύτερο όμως θέμα είναι ότι κοστίζουν αρκετά, σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία ζητούμενο είναι οι επενδύσεις και μέσω αυτών η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ