Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τη θέσπιση νέου εθνικού και επιτελικού φορέα, ο οποίος θα πιστοποιεί όλους τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και γενικά το σύνολο της μεταδευτεροβάθμιας εκπα

Τη θέσπιση νέου εθνικού και επιτελικού φορέα, ο οποίος θα πιστοποιεί όλους τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και γενικά το σύνολο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη συνάντησή της με τους κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους έδωσε κείμενο πολιτικών κατευθύνσεων, με στόχο τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Ως εκ τούτου, αλλάζει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και αποκτά νέο διευρυμένο ρόλο.

Η υπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι τα «κολέγια» δεν είναι πανεπιστήμια, ενώ πρόσθεσε ότι το Προεδρικό Διάταγμα, που θα ενσωματώσει την Κοινοτική Οδηγία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πριν δοθεί στη δημοσιότητα.

Όμως, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στο προσχέδιο για την πιστοποίηση των σπουδών της μεταλυκειακών παρόχων εκπαίδευσης, «μελετάται ταυτόχρονα ο νέος ρόλος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του, ώστε τελικά να αρθεί το ασυμβίβαστο της δραστηριότητας παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης παράλληλα με εκείνης της πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, και να σταματήσουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων».

Επίσης, συγκροτείται μέσα στο 2010 το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, με στόχο τη συνολική θεώρηση της μάθησης και έμφαση στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων, τα οποία κατανέμονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Το προτεινόμενο ελληνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων δημιουργείται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις 25 Φεβρουαρίου του 2010. Όπως τονίσθηκε, «στόχος του υπουργείου είναι μέχρι το τέλος του 2012 να έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το Ευρωπαϊκό».

Σύμφωνα με το προσχέδιο, «ιδιαίτερη έμφαση δίδουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και δεσμευόμαστε για αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επενδύουμε στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και συνεκτικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, δια ζώσης και μέσω του διαδικτύου, που θα ξεκινάει απο τους μαθητές του γυμνασίου/λυκείου και θα συνοδεύει δια βίου το σύνολο των πολιτών».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχωρεί άμεσα στις εξής αλλαγές:

Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αποτυπώνει με σαφήνεια τα τρία χαρακτηριστικά της Δια βίου Μάθησης, δηλαδή αναπτυξιακή, ανθρωποκεντρική και κοινωνικά δίκαιη.

Θα διασφαλίζει την ποιότητα όλων των δομών, όπως και τη δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας τους, και θα πιστοποιεί το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα.

Επανασυγκροτείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και αναβαθμίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης.

Κάθε πολίτης αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Προς τον σκοπό αυτό, οργανώνεται το Europass και το Ατομικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης για κάθε πολίτη, ώστε η συμμετοχή στις διαδικασίες να αναγνωρίζεται και να προσμετράται.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το προσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η χώρα καταλαμβάνει την 27η θέση (απο τις 33 χώρες που αξιολογήθηκαν) σε έκταση συμμετοχής και οι επιδόσεις της στη Δια Βίου Μάθηση απέχουν πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27 (με ποσοστό συμμετοχής μόλις στο ένα τρίτο του κοινοτικού μέσου όρους. Δηλ. 2,9% έναντι 9,5%. Χαρακτηριστικό είναι οτι βρίσκεται μία θέση πίσω από την Ουγγαρία και μόλις μία θέση πάνω από τα Σκόπια. Ενδεικτικά, η ομάδα ηλικίας 50-64 συμμετέχει στη Δια Βίου Μάθηση σε ποσοστό μικρότερο του 1%, ενώ η συμμετοχή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μικρότερη απο το μισό του κοινοτικού μέσου όρου (14% έναντι 33%).

Τέλος, σε σχέση με τη συμμετοχή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σημειώνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση από το τέλος».A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ