Κυριακή 9 Μαΐου 2021
x

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στις στολές τους οι αστυνομικοί θα πρέπει πλέον να φέρουν διακριτικό, δηλωτικό της ταυτότητάς τους καθώς και διακριτικό επί του κράνους

Αλλάζει ο κανονισμός σε ό,τι αφορά τις στολές του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., καθώς, όπως ορίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πρέπει να φέρουν διακριτικό, δηλωτικό της ταυτότητάς του κάθε αστυνομικού καθώς και διακριτικό επί του κράνους του προσωπικού των διμοιριών των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση μη προβλεπομένων εμβλημάτων θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμφάνιση, η παράσταση και η άψογη και επαγγελματική συμπεριφορά του ένστολου προσωπικού, πρέπει να αποτελούν πρώτιστο μέλημα και καθημερινή επιδίωξή του.

Όπως τονίζεται, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., εντάσσει στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό την αξιοποίηση πρακτικών, που επενδύουν στην πρόληψη και αποτροπή του εγκλήματος και της εν γένει παραβατικότητας και εφαρμόζει επιχειρησιακά μοντέλα αστυνόμευσης, με στόχευση τη διατήρηση σταθερών συνθηκών ασφαλείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον κάθε αστυνομικό.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ύπαρξη επί των επωμίδων της στολής που φέρει, του προβλεπόμενου διακριτικού, δηλωτικού της ταυτότητάς του (Αριθμό Γενικού Μητρώου Σώματος – Α.Γ.Μ.Σ.) και του διακριτικού επί του κράνους του προσωπικού των διμοιριών των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης.

Στην ανακοίνωση εξηγείται μάλιστα ότι κρίθηκε απαραίτητο να φέρεται διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας και από το ένστολο προσωπικό, το οποίο λόγω του είδους της στολής που φέρει αλλά και της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού επί αυτής, καθιστούσαν το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας με την μορφή του πλακιδίου (Α.Γ.Μ.Σ.) μη ορατό.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι:

– Για τις στολές που λόγω του προστατευτικού εξοπλισμού δεν καθίσταται ορατό το μέχρι σήμερα προβλεπόμενο διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας, ο Α.Γ.Μ.Σ. φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο του άνω μέρους των χειρίδων και σε απόσταση ενός εκατοστού από το σημείο συρραφής αυτών με τον κυρίως κορμό.

– Το ένστολο προσωπικό που συγκροτεί τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) φέρει επί της στολής του, ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο αποτελείται από το κεφαλαίο γράμμα «Κ», δηλωτικό της Ομάδας που αντιπροσωπεύει, τον αριθμό της Ομάδας και τον αύξων αριθμό του μέλους αυτής. Για τις Ο.Π.Κ.Ε. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών το ως άνω ειδικό διακριτικό απαρτίζεται από το κεφαλαίο γράμμα «Κ», τον αύξων αριθμό της Διεύθυνσης και τον αύξων αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί την Ομάδα αυτή

– Το ένστολο προσωπικό που συγκροτεί τις Ομάδες Ειδικών Δράσεων (ΔΡΑΣΗ) φέρει επί του άνω μέρους της οπίσθιας πλευράς του προστατευτικού εξοπλισμού του κορμού, ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας, το οποίο αποτελείται από το κεφαλαίο γράμμα «Δ», δηλωτικό της Ομάδας που αντιπροσωπεύει, τον αριθμό της Ομάδας και τον αύξων αριθμό του μέλους αυτής. Περαιτέρω, κάτω από το ειδικό διακριτικό, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, φέρεται η λέξη «ΔΡΑΣΗ»,

– Εκτός από το ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στις Υποδιευθύνσεις Αποκατάστασης Τάξης, προβλέπεται πλέον και για το προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης και των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, να φέρει επί του κράνους του, ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό του αριθμού της διμοιρίας στην οποία ανήκει και του αύξοντος αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί τη διμοιρία αυτή.

Ειδικότερα, για τις Διμοιρίες Υποστήριξης των ως άνω Διευθύνσεων Αστυνομίας το ειδικό διακριτικό απαρτίζεται από το κεφαλαίο γράμμα «Δ», τον αύξων αριθμό της Διεύθυνσης ως ορίζεται στον συνημμένο στην παρούσα διαταγή, πίνακα και τον αύξων αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί τη διμοιρία αυτή και

– Για την ταυτοποίηση του ένστολου προσωπικού βάσει του ειδικού διακριτικού δηλωτικού ταυτότητας, ορίζεται η υποχρέωση τήρησης σχετικού αρχείου από την Υπηρεσία όπου υπηρετεί έκαστο μέλος των ως άνω Διμοιριών και Ομάδων.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι δεν αρκεί η υποχρέωση να φέρει το ένστολο προσωπικό την προβλεπόμενη στολή, αλλά επιβάλλεται να τη φέρει επιμελημένη, καθαρή, χωρίς προσθήκες ή αλλοιώσεις των επιμέρους ειδών που τη συνθέτουν, ήτοι να είναι απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες, από τις οικείες αποφάσεις, προδιαγραφές.

Τονίζεται μάλιστα ότι οποιαδήποτε μεταβολή της κανονικής σύνθεσης των στολών, των στοιχείων ή παρελκομένων τους, χωρίς έγκριση, αντιβαίνει στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο γι’ αυτές.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τοποθέτηση μη προβλεπομένων εμβλημάτων, διακριτικών, εξαρτημάτων, σημάτων και λοιπών παρελκόμενων ειδών, επί των διαφόρων στολών και του ατομικού εξοπλισμού (π.χ. κράνη, ασπίδες, οπλισμός κ.λπ.) πέραν των οριζομένων, αντιβαίνει στο εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού».
Ερωτήματα από ΠΟΑΣΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) ανέφερε ότι η Ομοσπονδία ανέκαθεν υποστήριζε και υποστηρίζει ότι «η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός δεν έχουν να κρύψουν ούτε φοβούνται τίποτε».

Σύμφωνα με την ΠΟΑΣΥ, ευλόγως όμως γεννώνται κάποια ερωτήματα:

-«Ποιος θα επωμιστεί το κόστος των προβλεπομένων αλλαγών; Ο Αστυνομικός;»

-«Ίσως  κάποιοι θεωρούν ότι λόγω του “μεγάλου ενδιαφέροντος” που έχει δείξει η πολιτεία για τον Αστυνομικό τα τελευταία 2 χρόνια, του δίνουν το περιθώριο να ξοδέψει χρήματα για λογαριασμό τους» σημείωσε η Ομοσπονδία.

-«Αρνούμαστε να πληρώσουμε χρήματα εμείς για εσάς, γιατί, όπως λέει και ο λαός μας, “με ξένα κόλλυβα δεν κάνεις μνημόσυνο”» πρόσθεσε η ΠΟΑΣΥ.

-«Ο Αστυνομικός θα σταματήσει να σας ξελασπώνει για να είσαστε πάντα εσείς στο απυρόβλητο».

Πηγή: kathimerini.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ