Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
x

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η αποστολή ενός πανεπιστημίου βασίζεται στην έρευνα, την παροχή γνώσης και τις επιστημονικές συνεργασίες σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Γράφει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αναστάσιος Μάνθος:

Η αποστολή ενός πανεπιστημίου έχει τρεις αδρούς άξονες. Την έρευνα, την παροχή γνώσης σε συνδυασμό με τον διάλογο και τις επιστημονικές συνεργασίες σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και τη σύνδεσή του με τις αναπτυξιακές,  οικονομικές και πνευματικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργεί.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι πλέον ένα ιστορικό ΑΕΙ, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Εδώ και σχεδόν εννιά δεκαετίες, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι υπηρετεί  την αποστολή του και δημιουργεί ανάλογες προοπτικές. Με αυτή τη φιλοσοφία το ΑΠΘ  αντιλαμβάνεται την δική του αέναη λειτουργική επικαιροποίηση, αρνούμενο να μείνει  κλειστό στην κοινωνία και δεν περιορίζεται αυτάρεσκα στη στείρα μετάδοση γνώσης.

Το ΑΠΘ, ως επιστημονικός και πνευματικός αρωγός της πολιτείας και του πολίτη, οραματίζεται  μια βιώσιμη  ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, και με το ελάχιστο δυνατόν περιβαλλοντικό κόστος. Αυτήν την κατεύθυνση έχουν υιοθετήσει τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, στα οποία εργάζονται και ερευνούν χιλιάδες πανεπιστημιακοί, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, Σε καθημερινή σχεδόν βάση είμαστε σε θέση να ανακοινώνουμε τις προόδους των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και τις διακρίσεις και τις συμμετοχές ανθρώπων του ΑΠΘ σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συνεργασίες  κ.α.

Η σύνδεση του πανεπιστημιακού χώρου με την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος και της χώρας ολόκληρης, δεν αποτελεί ένα δυνάμει θεωρητικό σχήμα ή μια σειρά από ευχολόγια, αλλά συγκεκριμένες δράσεις επιστημόνων, ερευνητικών ομάδων και τομέων που προσφέρουν γνώση, ιδέες, διάλογο  και συνεργασία σε νευραλγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι κατασκευές και στην τεκμηρίωση  θεμάτων που σχετίζονται με τα μεγάλα έργα, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή  της απαιτούν ένα σύγχρονο και δημιουργικό ΑΠΘ, ώστε, με τα επόμενα βήματά μας,  να διευρύνουμε την επιστημονική, οικονομική και τεχνολογική συνεργασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου χώρου.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ