Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το νέο διετές πρόγραμμα «Βήματα προς την Αυτονομία» εντάσσεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης των νέων ΑμεΑ.

Τη χρηματοδότηση του νέου διετούς προγράμματος «Βήματα προς την Αυτονομία», στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης των νέων ΑμεΑ, εξασφάλισε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η υλοποίησή του γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2020 σε συνεργασία με το γερμανικό επαγγελματικό κέντρο για νέους με αναπηρίες Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η πρόταση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες) του ΟΑΕΔ για πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, που αποτελείται από έξι ροές καταρτιζόμενων, εκπαιδευτικών και σπουδαστών, διάρκειας 16 ημερών η καθεμία. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, θα συμμετάσχουν σε αυτό συνολικά 30 εκπαιδευτικοί και 30 σπουδαστές με 15 συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Επίσης, θα υλοποιηθεί οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ, με έμφαση στα Κέντρα Προστατευμένης Εργασίας, που λειτούργησαν εφέτος για πρώτη φορά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι σπουδαστές θα ενισχύσουν τις τεχνικές και τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, καταρτιζόμενοι στις επαγγελματικές τάξεις, αλλά και σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα επιχειρήσεων.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς, βασικός στόχος είναι η αναζήτηση και η μεταφορά της τεχνογνωσίας, των καλών πρακτικών και της καινοτομίας, προκειμένου να ανοίξει ένας νέος δρόμος διασύνδεσης ή επανασύνδεσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας στους σπουδαστές.

Σημειώνεται, ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι φάσεις του προγράμματος θα υλοποιούνται ανάλογα με τα εκάστοτε μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 193.425 ευρώ και θα καλυφθεί μέσω της κοινοτικής επιχορήγησης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ