Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε13 ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

Η παράταση δίνεται έως και την 10η/01/2021 λόγω του μεγάλου αριθμού των καταχωρίσεων - Αναλυτικά οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε13.

Ανακοινώθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων». Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ».

Η παράταση δίνεται έως και την 10η/01/2021 λόγω του μεγάλου αριθμού των καταχωρίσεων.

Συνοπτικά, η διαδικασία υποβολής εντύπου έχει ως εξής:

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ).

Επιλογή του μενού ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ > Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας > Εισαγωγή.

Στη συνέχεια, αφού επιλεγεί το Παράρτημα και ως Είδος Εντύπου το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας», κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Τέλος, συμπληρώνονται τα στοιχεία των ενοτήτων:

* Επιχείρηση-Παράρτημα

* Εργοδότης-Νόμιμος εκπρόσωπος

* Στοιχεία μηχανής/μηχανών

Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας», αφού υποβληθεί, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ