Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
x

ΟΔΗΓΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στην επανέκδοση του οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων του νομού θα προβεί το επιμελητήριο Χαλκιδικής σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Στην επανέκδοση του οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων του νομού Χαλκιδικής προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Η έκδοση θα είναι τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και θα δημοσιοποιηθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Όπως τονίζεται από το επιμελητήριο, σκοπός του οδηγού είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων των επιχειρήσεων του κλάδου στο νομό σε ένα ενιαίο έντυπο, το οποίο θα διανέμεται σε όλες τις δράσεις του επιμελητηρίου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ο οδηγός όπως υπογραμμίζεται θα περιλαμβάνει το προφίλ των επιχειρήσεων-μελών συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ