Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
x

ΟΕΕ: ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΥΦ 2014

Κατατέθηκαν οι προτεινόμενες από το ΟΕΕ τροπολογίες, για τους λογιστές, που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19, και τη διαγραφή προστίμων ΜΥΦ 2014

Μετά από πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατατέθηκαν στη Βουλή οι προτεινόμενες από το ΟΕΕ τροπολογίες, σχετικά με τους λογιστές - φοροτεχνικούς, που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19, και τη διαγραφή των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών 2014.

Τις τροπολογίες κατέθεσαν οι κάτωθι βουλευτές:

Βασίλης Σπανάκης, Ν.Δ., Νότιος Τομέας Αθηνών,
Γιάννης Παππάς, Ν.Δ., Δωδεκάνησα,
Ξενοφών Μπαραλιάκος, Ν.Δ., Πιερία,
Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ν.Δ., Β’ Πειραιά,
Μίλτος Χρυσομάλλης, Ν.Δ., Μεσσηνία,
Διονύσης Σταμενίτης, Ν.Δ., Πέλλα.

Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τα εξής:

«Σε περίπτωση, που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID-19, μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων - πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των
πελατών του.

Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό».

Η δεύτερη τροπολογία αναφέρει:

«Στο άρθρο 72 του ν.4174/2013 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα του άρθρου 54 του παρόντος νόμου για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών στοιχείων, που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 25.1.2016 στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, και
αφορούσαν το έτος 2014.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί πρόστιμα και δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται οίκοθεν. Σε περίπτωση καταβολής τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται ή επιστρέφονται με ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ