Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
x

ΟΛΘ: ΜΕΡΙΣΜΑ 0,45€-ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προτάθηκε η διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ/μετοχή. Πρόσθετες επενδύσεις 28,6 εκατ. σε μηχανικό εξοπλισμό και παράλληλα ωρίμανση των μεγάλων επενδύσεων

Ο νέος μεγαλομέτοχος της ΟΛΘ A.E., η SEGT, δια στόματος του αναπλ. προέδρου του δ.σ. του ΟΛΘ και CEO της Terminal Link κ. Boris Wenzel, ζήτησε την αναβολή της απαλλαγής  των μελών της προηγούμενης διοίκησης από πάσα ευθύνη, δηλαδή της διοίκησης Κ. Μέλλιου - Δ. Μακρή, για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 που ήταν και η τελευταία που η εταιρεία ελεγχόταν κατά πλειοψηφία από το ελληνικό δημόσιο.

Ο κ. Wenzel, εξήγησε την πρόταση της νέας διοίκησης, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, τονίζοντας ότι η SEGT δεν μπορεί να απαλλάξει από τις ευθύνες της την προηγούμενη διοίκηση μέχρι να ολοκληρωθεί το due dilligence (έρευνα) που θα πρέπει να διεξαχθεί σε βάθος και τούτο επειδή η Κοινοπραξία που ανέλαβε το μάνατζμεντ του ΟΛΘ βρήκε μία διαφορετική κατάσταση από εκείνη που είχε περιγραφεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού πώλησης του 67% και κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού.

Στο ανωτέρω θέμα, το 3ο της ημερήσιας διάταξης, με την θέση της διοίκησης του ΟΛΘ, συμπαρατάχθηκε η πλειοψηφία των μικρομετόχων που συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ υπέρ της απαλλαγής τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ το οποίο παραμένει μέτοχος με ποσοστό 7,27%.

Αναλύοντας τα θέματα της ατζέντας ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. κ. Σωτήρης Θεοφάνης, επεσήμανε οτι παρά την σημαντική μείωση στα κέρδη του 2017, η διοίκηση αποφάσισε τελικώς να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή μερίσματος αντίστοιχου του περυσινού (σ.σ. 0,49 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη του 2016) για τους εξής λόγους. Ο βασικός μέτοχος και η νέα διοίκηση δεν πιστεύει στη συσσώρευση κερδών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά αντιθέτως θα πρέπει τα κέρδη αφενός να κατευθύνονται στην υλοποίηση επενδύσεων και, αφετέρου, με το μέρισμα  που διανέμεται να επιδεικνύεται «η πρέπουσα εμπιστοσύνη στους μετόχους».

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση των κερδών στη χρήση 2017(σ.σ. κατά 48,57% μετά από φόρους) οφείλεται στις αυξημένες αποσβέσεις αλλά και τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση της εταιρείας, ιδίως σε ότι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την κατάστασή του, τον χρόνο ζωής του και την αξία του.

Ήδη ο νέος βασικός μέτοχος, η SEGT, έχει δηλώσει ότι αναγκάζεται άμεσα να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 28,6 εκατ.ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο μηχανικός εξοπλισμός και να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία του λιμανιού.

Με την προμήθεια νέων μηχανημάτων ο ΟΛΘ θα μπορέσει, όπως υποχρεούται, να διαμορφώσει και να λειτουργεί χώρους εναπόθεσης των προς εξαγωγή εγχωρίων.

Τέλος του έτους ή το αργότερο εντός του πρώτου τετραμήνου του 2019 η εταιρεία θα είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, που επιδιώκει να ολοκληρώσει σε διάστημα τετραετίας.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρήση, στο πρώτο πεντάμηνο η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζει αύξηση 9,67%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε περίπου στα επίπεδα του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος και ανήλθε σε 22,3 εκατ.ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν έγκριση οικονομικών καταστάσεων, διανομή μερίσματος, εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγτών και αμοιβές - αποζημιώσεις μελών δ.σ., εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ