Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020
x

ΟΛΘ: ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2019 στο Mediterranean Palace.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. της 26ης Ιουνίου αναμένεται να αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Όπως σημειώνει η ΟΛΘ Α.Ε. σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. προσκαλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο "Mediterranean Palace" (Σαλαμίνος 3), αίθουσα "Poseidon" με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 19η εταιρική χρήση (01/01/2018-31/12/2018).

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ