Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
x

ΟΟΣΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Πρέπει να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο Οικονομικός Οργανισμός.Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της καινοτομίας, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ο αναπροσανατολισμός προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μεταξύ των τομέων στους οποίους πρέπει να δρομολογηθούν μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων 50 χρόνων, σύμφωνα με την έκθεση «Οικονομική Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε γρήγορα στην κρίση και τα κράτη-μέλη θα αναδυθούν από την ύφεση νωρίτερα του αναμενόμενου. «Οι οικονομικές κρίσεις μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, μακροπρόθεσμα» αναφέρει ο γενικόσ γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να τεθούν είναι  μια ενοποιημένη αγορά εργασίας για τους ερευνητές, ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της Ε.Ε και ένα Ενιαίο Σύστημα Διακανονισμού Αντιδικιών σχετικά με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τα οποία θα συντελέσουν στην ώθηση της καινοτομίας. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι η αντιμετώπιση των κωλυμάτων στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και η ενθάρρυνση της συνεργασίας στην έρευνα, εκτιμάται στην έκθεση.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ανθίσταται στην ενίσχυση του κλίματος προστατευτισμού και να ωθήσει στη κατεύθυνση της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου, προσθέτουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Κρίνεται, επίσης, ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην ΕΕ για την αύξηση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και την αποστολή σαφέστερων μηνυμάτων όσον αφορά τις τιμές μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων.

A.MA+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ