Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
x

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΒΑΝ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Τα επτά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια είχαν ως αποτέλεσμα να διασφαλίσουν πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας.

Περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας επωφελήθηκαν συνολικά περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, από ενισχύσεις επτά προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στην πρόσφατη εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, έδωσε μια πλήρη εικόνα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις της περιοχής μόνο από προγράμματα της Περιφέρειας (επιπροσθέτως των ενισχύσεων της Πολιτείας), σε μια προσπάθεια αφενός να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, αφετέρου για να διασφαλιστεί η επιβίωση των επιχειρήσεων και να προωθηθεί η ανάπτυξή τους. Κυρίως όμως για να προστατευτεί η εργασία.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους τουριστικές, δείγμα των προτεραιοτήτων που έχουν μπει για την αναπτυξιακή διαδικασία της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυο ακόμη κοινά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τα στοιχεία είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που ενισχύονται είναι μικρομεσαίες και προωθείται σε μεγάλο βαθμό η καινοτομία.

Συμμετοχή στα επτά χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες), ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις προϋπόθεση αποτελεί (αν δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας) η διασφάλιση τουλάχιστον των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι λόγω των επτά προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων διασφαλίστηκαν περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας.

Η κορυφαία πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα «Διέξοδος» με το μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, ύψους 200 εκ. ευρώ, που λαμβάνουν 6.683 επιχειρήσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία. Πρόγραμμα, το οποίο ως καλή πρακτική πλέον αναμένεται να έχει και συνέχεια.

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Περιφέρειας εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται 81 επιχειρήσεις με 48,6 εκ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται 242 επιπλέον επιχειρήσεις με 43,8 εκ. ευρώ.

Από το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» ωφελούνται 116 επιχειρήσεις με 4,8 εκ. ευρώ.

Από το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ωφελήθηκαν 402 επιχειρήσεις με 4,4 εκ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται πέντε επιχειρήσεις, με 3,2 εκ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται 36 επιχειρήσεις με 0,36 εκ. ευρώ.

Από τα ακριβή στοιχεία των επτά προγραμμάτων προκύπτει ότι συνολικά διατίθενται 305 εκ. ευρώ για την ενίσχυση 7.565 επιχειρήσεων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, μέσω δράσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης, παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ