Κυριακή 12 Ιουλίου 2020
x

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο υπουργός Οικονομίας-Ανάπτυξης τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωση των Μέσων Εμπορικής Άμυνας αποτελεί σπουδαία προτεραιότητα για την Ελλάδα

Για την απόφαση της Ελλάδας ώστε να καταψηφίσει τη σύσταση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με την παράταση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν επιχειρηματολόγησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι αφενός η εν λόγω πρόταση στηρίζεται σε εικασίες, αφετέρου δεν αναγνωρίζονται σε αυτή οι προσπάθειες της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Κατά τις εργασίες του συμβουλίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός των Μέσων Εμπορικής Άμυνας και η νέα μεθοδολογία ερευνών αντιντάμπινγκ, τα αποτελέσματα της υπουργικής Συνόδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (‪21-22/10/16‬). Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε για τις εξελίξεις σχετικά με την TTIP, καθώς και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με Ιαπωνία και χώρες Mercosur.

Ο κ. Παπαδημητρίου, στην εισήγησή του τόνισε, ότι για την Ελλάδα, ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση των Μέσων Εμπορικής Άμυνας παραμένει σημαντική προτεραιότητα.

Χρειάζονται ισχυρά εργαλεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν μεγάλο κόστος για τους ευρωπαίους παραγωγούς και οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή παρουσίασε και τη νέα μέθοδο ερευνών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές από χώρες όπου επικρατούν σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς ή στις οποίες το κράτος παρεμβαίνει σημαντικά στην οικονομία. Σκοπός είναι τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ να είναι ικανά να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον -ιδίως την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα- τηρώντας παράλληλα τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχει εντός του νομικού πλαισίου του ΠΟΕ.

Όσον αφορά τις συζητήσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ο κ. Παπαδημητρίου κάλεσε την Επιτροπή να έχει ηγετικό ρόλο στην εξέλιξη των πολυμερών διαπραγματεύσεων, ώστε να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ειδικά σε ευαίσθητους τομείς, όπως η γεωργία. Για τη Συμφωνία Περιβαλλοντικών Αγαθών, η οποία καταργεί τους δασμούς σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, κάλεσε να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Ως προς τη Συμφωνία TiSA, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να μην περιλαμβάνονται σε αυτή οι δημόσιες υπηρεσίες και υπογράμμισε την ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για φιλόδοξα αποτελέσματα στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Για την αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την TTIP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι δεδομένων και των εκλογικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις εκ ων πραγμάτων μπαίνουν σε παύση με αβέβαιο ορίζοντα.

Σε γεύμα εργασίας, ο υπουργός συζήτησε με τους ομολόγους του αναφορικά με τα αντληθέντα διδάγματα από τη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας CETA.

Τέλος, ο υπουργός, είχε επαφές με την αρμόδια επίτροπο για θέματα Εμπορίου, Σεσίλια Μάλστρομ και τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ