Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΤΕ

Κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι «απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για τη λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»

Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2019 η προθεσμία για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Η αρχική προθεσμία έληγε στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, αναφέρεται στην απόφαση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ