Κυριακή 31 Μαΐου 2020
x

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Τα στατιστικά στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αφορούν στις πρώτες 125 εβδομάδες λειτουργίας του μηχανισμού.

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄‪212/24-12-19‬), με την οποία το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020‬.

Τα στατιστικά στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αφορούν στις πρώτες 125 εβδομάδες λειτουργίας (03/08/2017 - 27/12/2019), τις 98 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018 - 27/12/2019) και τις 78 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018 - 27/12/2019), έχουν συνοπτικά ως εξής:

Επιχειρήσεις
41.952 εκίνησαν τη διαδικασία
10.276 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν εν συνόλω:
-855 σε διμερή διαπραγμάτευση και
- 2.363 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές
1.715 βεβαίωση πληρότητας και 583 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές
433 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες
* 19.119 εκίνησαν τη διαδικασία
* 11.567 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
* 3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν
* 799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
* 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.524
Επισήμανση: Σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα), αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλ. μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Αγρότες
1.586 εκίνησαν τη διαδικασία
1.134 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
381 αιτήσεις υποβλήθηκαν
157 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Σ

ΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 231
Επισήμανση: Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ' επάγγελμα αγρότης), αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και/ή -> διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ