Τρίτη 2 Ιουνίου 2020
x

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ: 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ FONDI BESA ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΜΜΕ

Το δάνειο είναι τριετές και προορίζεται να διοχετευθεί στη χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της γειτονικής χώρας

Τη χρηματοδότηση της αλβανικής Fondi BESA με 10 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου, στη Θεσσαλονίκη. Το δάνειο είναι τριετές και προορίζεται για τη χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών αλβανικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η τρίτη γραμμή δανείων που η Παρευξείνια Τράπεζα ανοίγει στην αλβανική εταιρεία μικροπιστώσεων με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 21 εκατ. ευρώ.

Η Fondi BESA έχει στο χαρτοφυλάκιό της 33.000 ενεργούς πελάτες, τους οποίους έχει δανειοδοτήσει συνολικά με 95 εκατ. ευρώ. Δραστηροποιείται στην αγορά της Αλβανίας για 25 περίπου χρόνια, διαθέτει 80 γραφεία σε όλη τη χώρα και η μεγάλη πλειοψηφία των δανείων της απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, καθώς πρόκειται για δάνεια της τάξης των 2.000-3.000 ευρώ.

Μεγάλη είναι η διείσδυσή της στον αγροτικό τομέα της Αλβανίας, ο οποίος εκπροσωπεί σημαντικό ποστοστό του ΑΕΠ της γειτονικής χώρας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και να καταπολεμηθεί η φτώχεια, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, Ντμίτρι Πάνκιν, σημείωσε σε δήλωσή του ότι στόχος της τράπεζας δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και projects, καθώς ενδιαφέρεται να φτάσουν τα δάνειά της και στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η τράπεζα στηρίζει τη συνεργασία της με τη Fondi BESA, ενώ η στήριξη της μικροχρηματοδότησης παραμένει στρατηγική προτεραιότητα τόσο στην Αλβανία όσο και σε άλλες χώρες τις οποίες η τελευταία δραστηροποιείται.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ