Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
x

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ 125% ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Τράπεζα το 2015 υπέγραψε 25 δανειακές συμβάσεις άνω των 480 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 125,5% σε σχέση με το 2014.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) θα διοργανώσει την 18η Ετήσια Σύνοδο του διοικητικού συμβουλίου στα Χανιά, στις 12 Ιουνίου 2016. Της Συνόδου θα προεδρεύσει ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος είναι και διοικητής της ΤΕΑΠ, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο θα αξιολογήσει τον ετήσιο απολογισμό, θα μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 και θα αποφασίσει σχετικά με την διανομή του συνόλου των καθαρών εσόδων. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, η Τράπεζα υπέγραψε 25 δανειακές συμβάσεις άνω των 480 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 125,5% σε σχέση με το 2014, σε συμβάσεις που αφορούσαν κυρίως στους τομείς της μεταποίησης, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καθώς και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων, κατά τη λήξη του 2015, παρουσιάσε αύξηση άνω του 15% και ανήλθε σε ποσό άνω του 1,1 δις ευρώ. Η Τράπεζα κατέγραψε θετικό καθαρό εισόδημα για ενδέκατη συνεχή χρονιά. Υπογραμίζεται ότι η ΤΕΑΕΠ, βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της κατά τη διάρκεια του έτους, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται από 5,5% το 2014 σε 1,2% του υπολοίπου χρηματοδοτήσεων.

Στην Ελλάδα η ΤΕΑΕΠ υποστηρίζει την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος και των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, εστιάζοντας σε ενέργειες που προωθούν την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, και την ανάπτυξη των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης. Η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα σε διασυνοριακά projects, που έχουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία.

Επιχειρηματικό φόρουμ στην Αθήνα

H Παρευξείνια Τράπεζα πρόκειται να διοργανώσει στις 30 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχέιο Athens Hilton Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα: «Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Φορείς χάραξης πολιτικής από την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, εκπρόσωποι αναπτυξιακών οικονομικών ιδρυμάτων και Έλληνες επιχειρηματίες θα αναλύσουν ιστορίες επιτυχίας από την περιοχή και θα μοιραστούν την εμπειρία τους αναφορικά με μέτρα και στρατηγικές που βοήθησαν στην προώθηση της ανάπτυξης. Το τραπεζικό τμήμα της ΤΕΑΕΠ θα έχει συναντήσεις με τις συμμετέχουσες εταιρίες για να συζητήσουν επενδυτικές προτάσεις και πιθανές συνεργασίες.
Το Φόρουμ διοργανώνεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και σε συνεργασία με το Enterprise Greece καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ