Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
x

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

Δικαιώθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη μακροχρόνια άνεργος, αίτημα του οποίου για υπαγωγή σε πρόγραμμα επιχορήγησης ελεύθερων επαγγελματιών απορρίφθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Μακροχρόνια άνεργος, που διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη γιατί ο ΟΑΕΔ απέρριψε το αίτημα υπαγωγής του στο «πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 33-64 ετών, έτους 2008» με την αιτιολογία ότι δεν είχε παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας (προϋπόθεση για την υπαγωγή του ανέργου στο πρόγραμμα) του Οργανισμού και ως εκ τούτου δεν του είχε χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, τελικώς δικαιώθηκε ύστερα από διαμεσολάβηση της ανεξάρτητης αρχής και την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα επιχορήγησης.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι ο πολίτης είχε παρακολουθήσει πρόγραμμα συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, όχι όμως από σεμινάριο επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ, αλλά στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό κάλυπτε την υποχρέωση του συγκεκριμένου όρου του προγράμματος περί σεμιναρίου επιχειρηματικότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε ότι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιελάμβαναν ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. «Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητα στα προγράμματα αυτά είχε κριθεί ως υποχρεωτική δράση και περιελάμβανε κάθε ενέργεια ή δέσμη ενεργειών για την ενδυνάμωση, την πληροφόρηση και την εμψύχωση του ατόμου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνταν από εργασιακό αποκλεισμό».

Η Επιτροπή Επίλυσης του ΟΑΕΔ απέρριψε την ένσταση του πολίτη, επιμένοντας ότι δεν πληρούσε τους όρους του προγράμματος, σύμφωνα με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανάκριση της υπόθεσης και τόνισε ότι «η αδυναμία κατανόησης της σπουδαιότητας και της αναγνώρισης παρόμοιων ενεργειών που αναφέρονται σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε κατασπατάληση πόρων και δυνάμεων».

Η Αρχή πρόσθεσε ότι «η μη αναγνώριση των παρεμβάσεων αυτών, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στις οποίες συμμετείχε και ο ΟΑΕΔ, οδηγεί σε μια απόφαση απόρριψης η οποία βασίζεται σε μια τυπολατρική και όχι επί της ουσίας κρίση που αδικεί τους υποψήφιους».A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ