Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
x

ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΔΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και το n ZEB Smart House λειτουργούν ως «καταστήματα μιας στάσης» με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Πέντε κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, Digital Innovation Hub, λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα, ως «καταστήματα μιας στάσης», όπου εταιρείες, κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Start ups και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης δέχονται βοήθεια για να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις γραμμές παραγωγής και τα προϊόντα τους μέσω της Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό στόχο που έχει τεθεί το 2016 στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη σε οποιονδήποτε τομέα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το μέγεθός της, να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που απορρέουν από τις ψηφιακές καινοτομίες.

Στην Ελλάδα λειτουργούν πέντε DIHs εκ των οποίων τα δύο είναι στη Θεσσαλονίκη. Κάτι μάλλον φυσιολογικό και αναμενόμενο για τα ελληνικά δεδομένα, αφού στην πόλη δραστηριοποιείται η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ, που έχει στόχο να προωθήσει την καινοτομικότητα ως επιχειρηματική πρακτική και συγκριτικό πλεονέκτημα στην ευρύτερη περιοχή. 

Αναλυτικά είναι:

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN με τις εγκαταστάσεις του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτροικών (COPE-H) στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στην Αθήνα

Το n ZEB Smart House –Έξυπνο Ενεργειακό Σπίτι, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εργαστηρίου νανοτεχνολογίας, με συντονιστή τους Ερευνητικά Ιδρύματα υψηλής αριστείας, τα DIHs προσφέρουν: 1) πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες, εργαλεία και τεχνογνωσία, 2) υποδομές για δοκιμές νέων τεχνολογιών, 3) εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 4) συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρεση σχημάτων χρηματοδότησης, 5) αναλύσεις της αγοράς 6) ευκαιρίες δικτύωσης. Πρακτικές δηλαδή που προσφέρουν πρακτικές επιχειρηματικές λύσεις .

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλήρως λειτουργικά DIHs είναι 174 , και άλλα 500 βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Απόρροια της νέας Ψηφιακής Εποχής και ταυτόχρονα μία από τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία , είναι η επίτευξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (ΕΨΑ) . Στόχος της ΕΕ είναι η ολοκληρωμένη Ενιαία Ψηφιακή που θα φέρνει 415 δις ευρώ το χρόνο στην οικονομία της, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας , νέες επιχειρήσεις και θα επιτρέψει στις ήδη υπάρχουσες να απευθυνθούν σε μια αγορά 500 εκ ανθρώπων, να εξελίξει τις δημόσιες υπηρεσίες και να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα ανοιχτής διακυβέρνησης», εξηγεί η υπεύθυνη για θέματα εξωστρέφειας και αξιοποίησης καινοτομίας στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ και στον Σύνδεσμο Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδας HOPE-A, Φοίβη Λογοθετίδη.

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εθνικών Πρωτοβουλιών, αλλά όχι για εμάς…

Το 60% των μεγάλων επιχειρήσεων και το 90% των μικρών υστερούν στην ενσωμάτωση των ψηφιακών καινοτομιών, με μεγάλες αποκλίσεις να καταγράφονται μεταξύ διαφορετικών τομέων της Βιομηχανίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των Ευρωπαίων για τη νέα Ψηφιακή Εποχή, ώστε να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα προσαρμοστεί και το εργατικό δυναμικό θα επιμορφωθεί σε ανάλογες δεξιότητες. Τα Digital Innovation Hubs θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες του δυναμικού των επιχειρήσεων και στην παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

«Για την αποτελεσματική προσαρμογή στη νέα εποχή χρειάζονται οι κατάλληλες πολιτικές και η ανάλογη διοχέτευση κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εθνικών Πρωτοβουλιών, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017με δέσμευση των κρατών μελών και προσέλκυση επενδύσεων και διάφορες συνεργατικές ενέργειες. Μετρά ήδη 15 εθνικές πρωτοβουλίες, στις οποίες όμως δεν συγκαταλέγεται η Ελλάδα κι αυτό δείχνει πως δεν έχουμε δράσει έγκαιρα.

Μια πηγή χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας DEI και, πιο συγκεκριμένα του εγχειρήματος των DIH, s θα ήταν η σωστή αξιοποίηση των κεφαλαίων από τα «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ESIF)Κάτι τέτοιο όμως καθορίζεται από τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές για την Ψηφιακή Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) , οι οποίες χρειάζεται να δώσουν έμφαση, ή και να ενσωματώσουν ακόμη στα σχέδια τους ανάλογες πρωτοβουλίες», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ