Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
x

ΠΕΡΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm, για την αποκωδικοποίηση των βασικότερων -αλλά όψιμων- διατάξεων

του Σταύρου Κουμεντάκη*

Παρακολουθούμε την Πολιτεία να επιχειρεί, ασθμαίνουσα και ανεπιτυχώς, να διαχειριστεί την πρωτόγνωρη υγειονομική, οικονομική (και όχι μόνον) κρίση. Νομοθετικές ρυθμίσεις εξαγγέλλονται, δελτία τύπου κυκλοφορούν και αναζητούμε, εις μάτην, τα ΦΕΚ όπου αποτυπώνονται. Δημοσιεύθηκε ήδη (ΦΕΚ Α’ 227/18.11.20) ο ν. 4753/18.11.2020 που επιχειρεί (άρθρα 33 & 34) τη διαχείριση των μισθωμάτων και μισθώσεων από τον Σεπτέμβριο και εντεύθεν. Αρκετά καθυστερημένα και αρκούντως περιπεπλεγμένα.

Ας επιχειρήσουμε την αποκωδικοποίηση των βασικότερων, όψιμων-δυστυχώς, διατάξεων:

Ερώτημα 1ο: Ποιες οι ελαφρύνσεις στα μισθώματα (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020) επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού; Ποιες επιχειρήσεις αφορούν;

Προβλέπεται μείωση του οφειλομένου μισθώματος (κατ΄ ελάχιστον 30%, ύστερα από συμφωνία εκμισθωτή-μισθωτή) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. Οι επιχειρήσεις που αφορά το μέτρο προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά κλάδο και ανά μήνα.

Ερώτημα 2ο: Ποια η ελάφρυνση στα μισθώματα των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιοχή που εντάσσεται σε «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο; Ποιες επιχειρήσεις αφορούν;

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) μέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 (εφόσον όμως συντρέχουν και κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις). Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται με την σχετική Α 1252/20.11.20 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5203/24.11.20).

Ερώτημα 3ο: Ποια η ελάφρυνση στα μισθώματα επιχειρήσεων που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιοχή που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «αυξημένου κινδύνου»; Ποιες επιχειρήσεις αφορούν;

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος-αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020 (εφόσον όμως συντρέχουν και κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις). Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται με την σχετική Α 1251/20.11.20 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5204/24.11.20).

Ερώτημα 4ο: Υπάρχουν αντίστοιχες πρόνοιες για τη μείωση στα μισθώματα Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 κύριας κατοικίας εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις;

Αντίστοιχες νομοθετικές πρόνοιες με τις ισχύουσες για τις επιχειρήσεις προβλέπονται και στις μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση πληττόμενη. Αναγκαία προϋπόθεση να έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του μισθωτή-εργαζόμενου λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού.

Ερώτημα 5ο: Ποιοι εκμισθωτές δικαιούνται «επιστροφή» του ημίσεος της απώλειας του μειωμένου μισθώματος;

Δικαιούχοι εκμισθωτές είναι τα φυσικά, μόνον, πρόσωπα τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Ως περιττή πολυτέλεια θα προσδιόριζε κανείς την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων, από τη στιγμή που τα νοσοκομεία της «πρώτης γραμμής» στερούνται βασικών υλικών για τη διαχείριση των πολλών χιλιάδων περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν˙ για τη διάσωση, εν τέλει, ανθρώπινων ζωών.

Ας ελπίσουμε στην (κατά το δυνατό) ταχεία αναστροφή του φαινομένου.

Ας εργαστούμε, ανεξαιρέτως, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».-

*Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ