Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΠΟΙΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι που όρισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, με απόφασή του, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Αναλυτικά τα ονόματα

Τους νέους εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Θεσσαλονίκης όρισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, με απόφασή του, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια).

Αναλυτικά:

Ορίζει τους ακόλουθους  δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

    Νίκος Ζεϊμπέκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
    Δημήτρης Δαγκλής, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Δημοτικής Αστυνομίας
    Βασίλης Μωϋσίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
    Μαρία Καραγιάννη, Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
    Στέλιος Λιακόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και λειτουργίας των Κοινοτήτων
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ