Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
x

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τρίτη πανελλαδικά η Κεντρική Μακεδονία στις νέες θέσεις εργασίας στο α' τρίμηνο του 2022 - Ανοδική τάση στη γυναικεία απασχόληση

Στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά τις νέες θέσεις εργασίας, μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το α΄ τρίμηνο του 2022, ξεπερνώντας την αντίστοιχη της Αττικής, όπως προκύπτει από την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της ΠΚΜ, επί των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το γεγονός ότι ο φετινός Μάρτιος, συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, την ενεργειακή κρίση και το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, δημιουργεί αισιόδοξες προσδοκίες για την εξέλιξη της τρέχουσας χρονιάς σε επίπεδο Περιφέρειας.

Σε ό,τι αφορά στις τάσεις απασχόλησης, διαπιστώνεται σταθερή ανοδική τάση της γυναικείας απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς και το Α΄τρίμηνο του 2022, τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και σε επίπεδο χώρας.

Σε ό,τι αφορά στα δυναμικά επαγγέλματα, υπάλληλοι γραφείου, και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση (σερβιτόροι, μάγειρες κλπ), συνεχίζουν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Νέες θέσεις εργασίας στην ΠΚΜ το Α΄ τρίμηνο του 2022

Κατά το  α΄τρίμηνο του 2022, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 3.101 ν.θ.ε., βρίσκεται στην 3η θέση, μεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας, υστερώντας μόνον έναντι των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου (10.024) και Κρήτης (7.522) και ξεπερνώντας εντυπωσιακά την αντίστοιχη της Αττικής (1.371).  Οι Π.Ε. Θεσσαλονίκης (με 1.841) και Χαλκιδικής (με 1.527) δημιουργούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ν.θ.ε. της ΠΚΜ, ενώ οι Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας εμφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο ν.θ.ε. για το α΄τρίμηνο 2022. 

Το γεγονός όμως ότι ο φετινός Μάρτιος, συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ (πλην της Ημαθίας και Κιλκίς) παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, δημιουργεί αρκετά υψηλές προσδοκίες για την ΠΚΜ και κατά την τρέχουσα χρονιά.

Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά Π.Ε. της ΠΚΜ – Ιανουάριος-Μάρτιος 2022

Στον Πίνακα 7 καταγράφεται το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΠΚΜ, αναλυτικά για κάθε μήνα του α΄ 3μήνου του 2022. Στο Γράφημα 8 αποτυπώνονται οι μεταβολές και συγκρίνονται οι τάσεις σε κάθε Π.Ε., ανά μήνα.

Ο Ιανουάριος (γαλάζια γραμμή) ιστορικά αποτελεί μήνα με μειωμένες ν.θ.ε. για την ΠΚΜ, καθώς συγκεντρώνει απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την περίοδο των εορτών (εστίαση, ψυχαγωγία, 
χειμερινά καταλύματα κ.ά.), τάση που παρατηρήθηκε και κατά τον αντίστοιχο φετινό, με  σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας (-2.644). 

Ο Φεβρουάριος (πορτοκαλί γραμμή) κινήθηκε σε θετικό ισοζύγιο 1.776 ν.θ.ε., αρκετά συγκρατημένα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επιχειρηματιών λόγω της επιβάρυνσης του οικονομικού κλίματος από το ‘ενεργειακό’, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Στον αντίποδα, ο φετινός Μάρτιος (πράσινη γραμμή), συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ (πλην της Ημαθίας και Κιλκίς) παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, αφενός λόγω θετικών προσδοκιών για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, αφετέρου λόγω της προαναγγελθείσας πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, εντός του Απριλίου. 

Γυναικεία απασχόληση

Από το σύνολο των 24.916 ν.θ.ε. που δημιουργήθηκαν κατά το 2021 στην ΠΚΜ, το 52,4% κατελήφθη από γυναίκες. Στο σύνολο των ν.θ.ε. που δημιουργήθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2022 στη Χώρα το 47,1% κατελήφθη από γυναίκες. Αποδεικνύεται ότι με συμμετοχή κατά 44,5% στο εργατικό δυναμικό της Χώρας, συνεχίζεται σταθερά η βαθμιαία ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.


Δυναμικοί Κλάδοι και Επαγγέλματα στην Ελλάδα κατά το Α’ 3μηνο του 2022.

Στην Ενότητα που ακολουθεί απεικονίζονται οι δυναμικοί Κλάδοι και τα Επαγγέλματα, ανά μήνα για το σύνολο της Χώρας, με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ιανουάριος 2022

Το πιο δυναμικό  επάγγελμα από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Ιανουάριο, ήταν με διαφορά το ‘Διδακτικό προσωπικό, Δάσκαλοι, Καθηγητές’ με 4.967 ν.θ.ε. (5.692 πέρυσι).
Στη 2η θέση ήταν το ‘Ανειδίκευτοι εργάτες’ με 1.484 ν.θ.ε. (1.524 πέρυσι), στην 3η το ‘Συσκευαστές, χειριστές μηχ/των τροφίμων’ με 1.051 (785 πέρυσι) και στη 4η το ‘Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών’ με 696 (709 πέρυσι).

Φεβρουάριος 2022

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 10, ο πιο δυναμικός κλάδος από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν τα Καταλύματα με 2.485 ν.θ.ε. (Πέρυσι λόγω πανδημίας ήταν η ‘Δημόσια Διοίκηση-Υποχρ. Κοινων. Ασφάλιση).

Στη 2η θέση ήταν οι  ‘Δραστ/τες Υπηρεσιών Εστίασης’ με 1.751 ν.θ.ε. και το ‘Χονδρικό Εμπόριο’ στην 3η με 1.026 ν.θ.ε.

          
Μάρτιος 2022

Ο πιο δυναμικός κλάδος από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους τα ‘Καταλύματα’ με 15.127 ν.θ.ε. (1.349 πέρυσι), γεγονός που αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες των επιχειρηματιών  για μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. 

Ως προς τα Επαγγέλματα το πιο δυναμικό από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Μάρτιο ήταν, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι ‘Υπάλληλοι Γραφείου’ με 5.434 ν.θ.ε. (3.583 πέρυσι), ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκονται επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο των Καταλυμάτων.


Δυναμικά Επαγγέλματα στην ΠΚΜ, 2021

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα δυναμικά επαγγέλματα στην ΠΚΜ για το 2021, κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», που αντλήθηκαν από την πλατφόρμα του ΜΔΑΑΕ του ΕΙΕΑΔ. 

Περίπου 1 στις 4 ν.θ.ε. στην ΠΚΜ αφορούσαν σε ‘Υπαλλήλους γραφείου’, στη 2η θέση οι ‘Απασχ/νοι στην παροχή προσωπ. υπηρεσιών’ με 3.455 ν.θ.ε. και στην 3η θέση οι ‘Πωλητές’ με 3.083 ν.θ.ε.. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δέκα πιο δυναμικά επαγγέλματα συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 85% στο σύνολο των ν.θ.ε. της ΠΚΜ, για το 2021. 
 

Αναλύοντας ορισμένα από τα παραπάνω επαγγέλματα σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού, καταλήγουμε σε  σημαντικές διαπιστώσεις: 

- Στην ‘Παροχή προσωπικών υπηρεσιών’ (κωδ. 51), πάνω από τις μισές ν.θ.ε. (1.805) αφορούν σε σερβιτόρους και 811 ν.θ.ε. σε Μαγείρους, αντανακλώντας τη σταδιακή επιστροφή του τουριστικού κλάδου στην κανονικότητα.
- Οι 4 στις 5 ν.θ.ε. στο επάγγελμα ‘Ανειδίκευτοι εργάτες’(κωδ. 93) δημιουργούνται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (κωδ. 9320), που συνήθως αφορούν σε μόνιμη απασχόληση, τάση ενθαρρυντική για τις προοπτικές της μεταποίησης στην ΠΚΜ.
- Οι 6 στις 10 ν.θ.ε. στο επάγγελμα ‘Τεχνολόγοι & βοηθ. επιστημών βιολογίας & υγείας κ.α.σ.ε.’ (κωδ.32) αφορούν σε πτυχιούχους Νοσοκόμους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για τη ανερχόμενη ζήτηση κατά την επόμενη δεκαετία. 
- Στο επάγγελμα ‘Σχεδιαστές, αναλυτές, προγραμματιστές συστημάτων Η/Υ’ (κωδ. 2131) δημιουργήθηκαν 732 ν.θ.ε., επιβεβαιώνοντας την έντονη δυναμική του στην ΠΚΜ, λόγω της επέκτασης υπαρχουσών επιχειρήσεων και της εγκατάστασης νέων (π.χ. Pfizer), που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής.

«Ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου ένα πολυτιμότατο εργαλείο», αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Γιουτίκας και προσθέτει: «Καταφέραμε να έχουμε πληροφόρηση με διαρκή ροή και με τη μέγιστη ακρίβεια, των δεδομένων, των μεταβολών και των τάσεων της απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία, ανά πάσα στιγμή. Κατέχοντας αυτή τη γνώση, μπορούμε να κινηθούμε με μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μας και την ακόμη πιο αποδοτικότερη διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων».

«Όπως φαίνεται από τα στοιχεία η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία το 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 με αξιόλογη δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα, ενώ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, υπάρχει ενδιαφέρουσα κινητικότητα στον τομέα του τουρισμού. Αυτή η εικόνα είναι σαφώς αισιόδοξη για τη συνέχεια, και ελπίζουμε ότι θα αποτυπωθεί ανάλογα και στα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2022», σημειώνει.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ