Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020
x

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ, ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δήμος δεν πρόκειται να αξιώσει κανενός είδους αποζημίωση από τον ανάδοχο.

Τη λύση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας» μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ, αποφάσισε και τυπικά σήμερα το δημοτικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε δια περιφοράς, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξ αιτίας της πανδημίας. Ήταν κάτι το οποίο είχε προαποφασιστεί εδώ και καιρό καθώς ο ανάδοχος είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει το έργο εδώ και αρκετούς μήνες. Η διάλυση της σύμβασης επήλθε έπειτα από συμφωνία και των δύο πλευρών η οποία περιλαμβάνει τους εξής δύο όρους:

- Πρώτον, η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δήμος δεν πρόκειται να αξιώσει κανενός είδους αποζημίωση από τον ανάδοχο κι εκείνος με τη σειρά του παραιτείται των αξιώσεων περί αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016. Την πρόθεσή του αυτήν ο ανάδοχος την δηλώνει ρητά σε επιστολή την οποία απέστειλε στις 3 Απριλίου προς το δήμο Θεσσαλονίκης. Εξαιρεί, μόνον, το κόστος των έως τώρα εκτελεσμένων εργασιών καθώς και το κόστος της εργοταξιακής περίφραξης εφόσον ο δήμος δεν θελήσει να τοποθετήση δική του.

- Ορίζεται ως ημερομηνία διάλυσης της σύμβασης, η 90η ημέρα από της κοινοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να του δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών διερεύνησης του τείχους στο χώρο της πλατείας καθώς και την κατάχωση του σκάμματος μετά την αποτύπωση των ευρημάτων, υπό τις οδηγίες της
εποπτεύουσας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Μάκη Κυριζίδη, συμφωνήθηκε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο ο ανάδοχος, πριν από την οριστική αποχώρησή του θα έχει ολοκληρώσει όλες τις αρχαιολογικές εργασίες και θα έχει παραδώσει το χώρο επιχωματωμένο. Ο κ. Κυριζίδης σημείωσε επίσης ότι η διοίκηση του δήμου σχεδιάζει να αποκαταστήσει την πλατεία προκειμένου να απομακρυνθούν οι λαμαρίνες και να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως χώρος στάθμευσης έως ότου αναδειχθεί ο ανάδοχος για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ και της ανάπλασης της πλατείας.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί στις 18 Φεβρουαρίου 2019 με χρόνο παράδοσης σε ένα έτος. Ο προϋπολογισμός του έργου, μετά την έκπτωση 52,65% ανήλθε στα 2.403.118,54 ευρώ, με αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%). Η εγκατάσταση του αναδόχου και η έναρξη εργασιών έγινε στις 11 Μαρτίου 2019.

Στις 14 Ιανουαρίου 2020, ο ανάδοχος κατέθεσε δήλωση περί Διακοπής των Εργασιών, χωρίς υπαιτιότητά του, επικαλούμενος αύξηση του συμβατικού αντικειμένου των αρχαιολογικών εκσκαφών και ανάγκης σύνταξης σχετικού ΑΠΕ, η οποία απερρίφθη. Μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως τις 18 Φεβρουαρίου 2020, εκτελέστηκαν εργασίες μόνο εντός του χώρου της πλατείας και συγκεκριμένα, εργασίες κυρίως αρχαιολογικών ανασκαφών, αλλά και καθαιρέσεων, κοπής δένδρων, χωματουργικών και κατασκευής φρεατοπασσάλων για τη βάση του ηλιακού ρολογιού.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ