Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
x

ΠΟΦΕΕ: ΖΗΤΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Αίτημα μη υποβολής κυρώσεων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την απόσυρση προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή.

Αίτημα μη υποβολής κυρώσεων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) σχετικά με την ΠΟΛ.1196/2017, υπέβαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών (ΠΟΦΕΕ), προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, και τον Γενικό Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας, Ευθύμιο Σαΐτη.

Η ΠΟΦΕΕ προτείνει την παράταση της υποβολής δήλωσης παύσης των ΦΗΜ προς απόσυρση μέχρι την 31/12/2018, και αφού προηγούμενα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στους κατόχους των σχετικών ΦΗΜ από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, καθώς και την μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για το διάστημα αυτό.

Αναλυτικά το κείμενο του αιτήματος:

«Η Ομοσπονδία μας με επιστολή της στις 14/12/2017 είχε ζητήσει στο θέμα της απόσυρσης από την χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), την αποστολή email από την αρμόδια υπηρεσία για ενημέρωση των επιχειρήσεων, στο οποίο υπήρξε θετική απάντηση και έγινε η αποστολή των ενημερωτικών στους χρήστες των ΦΗΜ του πίνακα Α.

Όμως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις (όπως αναφέρεται και στο αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης που κοινοποιείται παρακάτω) η αρμόδια υπηρεσία δεν προχώρησε στην ενημέρωση των χρηστών ΦΗΜ του πίνακα Β.

Επανερχόμενη στο εν λόγω ζήτημα, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συνεπικουρεί στο αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης το οποίο σας κοινοποιεί αυτούσιο:

Με την ΠΟΛ. 1196/2017 προβλέφθηκε η απόσυρση ορισμένων τύπων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), η παύση των οποίων έπρεπε να δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 19-6-2018. Οι τύποι των ΦΗΜ αναφέρονταν στον πίνακα Α' της πολυγραφημένης.

Ακολούθως στην ίδια πολυγραφημένη προβλεπόταν η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.
Η απόσυρση από τη χρήση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15-6-2018, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, των οποίων η απόσυρση από τη χρήση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2018.

Επειδή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μελών μας, με την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, και τη διαβεβαίωση ότι στους χρήστες των ΦΗΜ προς απόσυρση θα αποσταλεί σχετικό mail, το οποίο εν τέλει εστάλει αλλά μόνο στους χρήστες των ΦΗΜ του πίνακα Α, δημιουργήθηκε η βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση προς τους χρήστες των ΦΗΜ που αναφέρονται στον πίνακα Β, με αποτέλεσμα την πλημμελή ενημέρωση των πελατών μας.

Επειδή το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων, με τα προβλεπόμενα για την εκπρόθεσμη παύση των ΦΗΜ πρόστιμα, είναι δυσανάλογο με τη στόχευση και το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή η επιβολή κυρώσεων και προστίμων μόνο για τυπικές χωρίς ουσία παραβάσεις δεν προάγει το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.

Προτείνεται η παράταση της υποβολής δήλωσης παύσης των ΦΗΜ προς απόσυρση μέχρι την 31/12/2018, και αφού προηγούμενα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στους κατόχους των σχετικών ΦΗΜ από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και την μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για το διάστημα αυτό.

Με εκτίμηση,

για τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης,

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Σαββάκης»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ