Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
x

ΠΟΦΕΕ:ΖΗΤΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018

Αίτημα για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018, κατέθεσε η ΠΟΦΕΕ στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά:

«Με την ΠΟΛ.1177/2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1240/2018 και την ΠΟΛ.1187/2018 θεσπίστηκε η νέα διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε την ηλεκτρονική υποβολή της «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» του δικαιούχου για την απαλλαγή προσώπου. Σε συνέχεια τις διαδικασίας αυτής και μετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο έκανε χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1187/2018 έχει υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά,  μέσω του συστήματος TAXISnet, τη «Δήλωση επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Επειδή έως σήμερα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες  από τις παραπάνω διατάξεις διαδικασίες και η ηλεκτρονική εφαρμογή τους μέσω του TAXISnet, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και οι μεν «Δηλώσεις διενέργειας», παραλαμβάνονται μόνο χειρόγραφες από τις Δ.Ο.Υ., χωρίς αυτό να προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, οι δε «Δηλώσεις για την επιβεβαίωση της διενέργειας» δεν παραλαμβάνονται καν, και αρκετοί υπόχρεοι της απαλλαγής έχουν λειτουργήσει με το παλαιό καθεστώς, ζητούμε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018, έως την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας υποβολών των ανωτέρω δηλώσεων μέσω του TAXISnet».

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ