Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πώς θα μπορούν να μετακινούνται εκτός νομού οι επιχειρηματίες και οι εργαζομένους των εμπορικών επιχειρήσεων. Η εγκύκλιος της ΕΣΕΕ

Με την άρση των μέτρων περιορισμού λόγω κορωνοϊού, δημιουργήθηκε ζήτημα με το καθεστώς απαγορεύσεων μετακινήσεων εκτός νομού που θα ισχύσει έως τις 18 Μαΐου και τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων ενόψει του γενικευμένου ανοίγματος της ερχόμενης Δευτέρας, 11-5-2020.

Η ΕΣΕΕ απευθύνθηκε προς την Πολιτική Προστασία και τα συναρμόδια Υπουργεία και τελικά δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/3-5-2020, η οποία ρυθμίζει το θέμα ως εξής: Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας πέραν των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας (νομού) ή στην περίπτωση της Αττικής πέραν των ορίων της Περιφέρειας εξαιρούνται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο.

Η εξαίρεση περιλαμβάνει και την μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

Με αυτόν τον τρόπο λύνεται το πρόβλημα των εμπόρων που, ενόψει του γενικού ανοίγματος της 11ης Μαΐου και της προετοιμασίας του καταστήματός τους, πρέπει να μετακινηθούν εκτός των ορίων του νομού της κατοικίας τους. Αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους, που πρέπει αντίστοιχα να μετακινηθούν για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

Οι παραπάνω δυνατότητες μετακινήσεων εξακολουθούν να μην ισχύουν για τη νησιωτική χώρα.

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών, η ΕΣΕΕ έχει ετοιμάσει σχέδιο βεβαίωσης, το οποίο μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν είτε για την μετακίνηση των επιχειρηματιών, είτε των εργαζομένων τους.

Δείτε το έντυπο εδώ

Δείτε το ΦΕΚ εδώ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ