Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022
x

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ανάγκη για αυτονομία των διαμερισμάτων προέκυψε κυρίως από το 2011 και μετά, όταν εξομοιώθηκαν οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης με το κίνησης.

Φρένο στους «εμφυλίους» μεταξύ των ιδιοκτητών πολυκατοικιών βάζει ο νέος νόμος 4447/2016 ο οποίος επιτρέπει την τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοικίες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Η τροπολογία ψηφίστηκε στη Βουλή και ισχύει από 23-12-2016. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Στις παλαιότερες εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις της θέρμανσης είναι κοινές για όλα τα διαμερίσματα της οικοδομής και συνήθως διατρέχουν την οικοδομή με περισσότερες από μία κεντρικές κατακόρυφες στήλες που διέρχονται από όλες τις ιδιοκτησίες. Έτσι, στις οικοδομές αυτές, δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε διαμέρισμα, αλλά τα διαμερίσματα θερμαίνονται όλα μαζί τις ώρες που λειτουργεί η εγκατάσταση.

Η ανάγκη για αυτονομία των διαμερισμάτων προέκυψε κυρίως από το 2011 και μετά (όταν εξομοιώθηκαν οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης με το κίνησης), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ