Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
x

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 767 ΕΚΑΤ. - ΤΑ 9 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η έκθεση της Κομισιόν για την 4η αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας είναι ιδιαιτέρως θετική - Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τα 9 προαπαιτούμενα.

Πρόταση έγκρισης του επόμενου πακέτου "δόσεων" των 767 εκατ. ευρώ κατά τη σύνοδο του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου συνιστά η ιδιαιτέρως θετική έκθεση της Κομισιόν για την 4η αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αποδίδει εύσημα στην κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις που πέτυχε, αναφέρει ότι επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά και απευθύνει συστάσεις για να συνεχισθεί η προσπάθεια.

Μάλιστα θέτει 9 προαπαιτούμενα που πρέπει να επιτευχθούν πολύ σύντομα και συγκεκριμένα έως το τέλος Δεκεμβρίου με βάση τη συμφωνία του 2018. Αυτά περιλαμβάνουν τις παρεμβάσεις στο δημόσιο, τη φορολογική διοίκηση, τα κοινωνικά επιδόματα, την αγορά εργασίας, τη δικαιοσύνη, την αδειοδότηση επιχειρήσεων, τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις της αγοράς ενέργειας, τις παρεμβάσεις στις ιδιωτικοποιήσεις και στα δημόσια οικονομικά.

Αναφέρονται επίσης και τα σχέδια για το 2020 με τις προτεραιότητες που θέτει η ελληνική πλευρά. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η πρόθεση της κυβέρνησης για παράταση της προστασίας 1ης κατοικίας και για τον Απρίλιο του 2020.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, σύμφωνα με το capital.gr, "η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup την αποδέσμευση του δεύτερου πακέτου των παρεμβάσεων επί του χρέους ύψους 767 εκατ. Ευρώ".

Η επιτροπή για το χρέος αναφέρει σε νέα (συνοπτική) έκθεση βιωσιμότητας ότι το βασικό σενάριο δείχνει πως θα παραμείνει σε καθοδική τάση, αλλά θα κυμαίνεται πάνω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2041.

Θετική ορμή και εύσημα

Για την πρόοδο των τελευταίων μηνών επισημαίνεται ότι "η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε ταχέως και επιβεβαίωσε, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, την πρόθεσή της να τηρήσει τη μεταρρυθμιστική πορεία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί θετικά και εποικοδομητικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προθυμίας". Επίσης επισημαίνεται ότι "η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, η οποία θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων δεσμεύσεων της Ελλάδας".

Αναφέρει ότι "οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μέχρι στιγμής από τη νέα κυβέρνηση και η συνολική αναπτυξιακή της στάση έχουν θετική ανταπόκριση από τις αγορές". Αναφέρει –όπως και η άλλη έκθεση για τον Προϋπολογισμό που επίσης ανακοινώθηκε σήμερα- ότι επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2020.

"Το γενικό κλίμα και οι προσδοκίες διαμορφώνουν ένα θετικό momentum” αναφέρει η Επιτροπή. Ο δείκτης οικονομικού αισθήματος βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν αρθεί πλήρως, επισημαίνει, ενώ κάνει ειδική μνεία στη "ραγδαία μείωση" στα επιτόκια δανεισμού και στις αναβαθμίσεις.

"Η πρόκληση για τις ελληνικές αρχές, αλλά και για τους ευρωπαίους εταίρους, είναι τώρα να διατηρηθεί αυτή η γενικά πολύ θετική δυναμική".

Η Κομισιόν επισημαίνει επίσης ότι:

* Οι μεσοπρόθεσμες επιδόσεις αναφορικά με την ανάπτυξη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

* Η αγορά εργασίας δείχνει περαιτέρω βελτίωση και η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

* Υπάρχουν κίνδυνοι που προέρχονται από την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και από την επίμονη υποεκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ.

* Υπάρχουν όμως και προοπτικές ταχύτερης ανάκαμψης που συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού και του καταναλωτικού κλίματος, το οποίο δεν έχει ακόμη "εκφραστεί" μέσα από σημαντικές αυξήσεις των δαπανών.

* Σημείο-κλειδί είναι "η διατήρηση της μεταρρυθμιστικής τάσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο εξυγίανσης των κόκκινων δανείων.

Τα ρίσκα

Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους σχετικά με τις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιου τομέα, αλλά και με το ΠΔΕ, επισημαίνει η Επιτροπή.

Αναφέρει για το συνταξιοδοτικό ότι ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα των βασικών πυλώνων της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2016, θα πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες από τις παραμέτρους του (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις επικουρικές συντάξεις και τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για όσους παραμένουν επί πολλά έτη στην αγορά εργασίας).

Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων μπορεί να είναι σημαντικός, αναφέρει η Επιτροπή. Ωστόσο, "οι αρχές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν το ενδεχόμενο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος εντός του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2020.

Επιπλέον, οι πιθανές αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις θα περιοριστούν επίσης σημαντικά από το γεγονός ότι βασικά πεδία της μεταρρύθμισης του 2016 κρίθηκαν συνταγματικά και το ΣτΕ δεν έθεσε θέμα αναδρομικότητας.

Ωστόσο, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφέρει η Επιτροπή. Όσον αφορά στους μισθούς του δημόσιου τομέα, ο μεγάλος αριθμός εκτάκτων υπαλλήλων και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων από το ενιαίο μισθολογικό δίκτυο εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, επισημαίνει η Επιτροπή.

Εξηγεί επίσης ότι η πιθανότητα υπέρβασης του δημοσιονομικού στόχου του 3,5% του ΑΕΠ μέσω της υποαπορρόφησης του ΠΔΕ παραμένει αλλά έχει μειωθεί.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ