Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
x

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK - GRIVALIA

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.

Τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank («Συγχώνευση») ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) στις 07.02.2019, αποφασίζοντας ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Commitments), ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία.

Κατά την απόφασή της αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον. Η προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ