Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε για δεύτερο συνεχές έτος, το πρόγραμμα δράσης που υλοποιεί για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε  για δεύτερο συνεχές έτος, το πρόγραμμα δράσης που υλοποιεί για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται με βάση τη συνολική στρατηγική που καθορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών και υλοποιείται με την υποστήριξη του εκτεταμένου δικτύου, που διαθέτει σε 90 περίπου χώρες το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία, Προξενεία και Γραφεία Συνδέσμου, στο πλαίσιο των οποίων σήμερα λειτουργούν 62 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) και τη συνεργασία φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Οπως τόνισε άλλωστε και ο  γενικός γραμματέας ΔΟΣ κ.Αλεξ.Τσιατσιάμης μιλώντας στη θεσσαλονίκη στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων του ΥΠΕΞ στην 74η ΔΕΘ, η  οικονομική διπλωματία είναι δυνατό να γίνει αντιληπτή είτε ως άσκηση της εξωτερικής πολιτικής με την επιστράτευση οικονομικών μέσων, είτε ως χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων για την επίτευξη οικονομικών στόχων.

Στην παρουσίαση  παρακάτω περιέχονται αναλυτικά οι επιμέρους δράσεις που υλοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2008. Ένα σχέδιο ευέλικτο, που εξελίσσεται δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και διαμορφώνεται, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, με βάση τα νέα δεδομένα, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν, όπως τονίζεται.

Στη διάρκεια του 2008, πραγματοποιήθηκαν Σύνοδοι Μικτών Διϋπουργικών Επιτροπών με 4 χώρες και συγκλήθηκαν 14 συνολικά Μικτές Οικονομικές – Εμπορικές Επιτροπές και Μικτές Ομάδες Εργασίας με 9 ακόμη χώρες.
Επίσης, με συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών και των Αρχών του στο εξωτερικό υπογράφηκαν 65 περίπου διμερείς Συμφωνίες, Μνημόνια και Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Υπουργεία, οργανισμούς, επιμελητήρια, επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους φορείς.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με συλλογικούς και κλαδικούς φορείς
το υπουργείο Εξωτερικών, συστηματοποιώντας τη συνεχή επαφή με τον ιδιωτικό τομέα και τους εκπροσώπους των ελληνικών επιχειρήσεων, υπέγραψε για πρώτη φορά το 2007 με εξαγωγικούς και κλαδικούς φορείς (ΣΕΒ, ΠΣΕ, ΣΕΘ, ΣΕΓΜ, ΕΔΟΑΟ, κ.ά.), μία σειρά πλαισίων συνεργασίας που ανανεώθηκαν το 2008 και προβλέπουν ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιούνται στη βάση της συγχρηματοδοτήσης και έχουν ως στόχο την αποτελεσματική προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας  στο εξωτερικό. 

Πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων με Οικονομικούς Συνεργάτες της Ελλάδας στο εξωτερικό

Το 2008 συνεχίστηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η καταγραφή των σημαντικότερων οικονομικών συνεργατών των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό (μεγάλοι αγοραστές ελληνικών προϊόντων, εταιρίες με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες με ελληνικές επιχειρήσεις, κλπ.).
Επιπλέον, φέτος, η εξειδικευμένη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί εμπλουτίστηκε με τους σημαντικούς δυνητικούς εταίρους, ιδιαίτερα εν δυνάμει επενδυτές και περιλαμβάνει πλέον συνολικά 6.265 επιχειρηματικούς συνεργάτες σε 50 χώρες.
Στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η καλλιέργεια, μέσω του δικτύου των Αρχών του στο εξωτερικό, συστηματικών επαφών με τους οικονομικούς εταίρους των ελληνικών επιχειρήσεων και η διαρκής ενημέρωσή τους για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, προβάλλοντας την εικόνα της χώρα μας στις ξένες αγορές επαφών και καλύτερης δικτύωσης για τα στελέχη των Αρχών εξωτερικού και για τους Έλληνες επιχειρηματίες, με στόχο την προώθηση συνεργασιών.
Το 2008 πραγματοποιήθηκαν 65 συνολικά εκδηλώσεις προς τιμήν των οικονομικών συνεργατών των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές συγκέντρωσαν πάνω από 8.300 προσκεκλημένους και καλύφθηκαν εκτενώς από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Επιχειρηματική πληροφόρηση

Στη διάρκεια του 2008, εκπονήθηκαν από τα Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, για τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, 215 διαφορετικές μελέτες και έρευνες αγοράς οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη http://www.agora.mfa.gr/


Τα  Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ανταποκρίθηκαν σε περισσότερα από 10.000 αιτήματα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στις ελληνικές εταιρίες προσφέρεται πληροφόρηση για την αγορά ενδιαφέροντός τους, τα δίκτυα διανομής και εισαγωγής και προτείνονται υποψήφιοι πελάτες στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, εντοπίζονται ξένες εταιρίες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες ή να επενδύσουν στη χώρα μας, στις οποίες παρέχεται η σχετική πληροφόρηση και η υποστήριξη στην εξεύρεση συνεργατών στην Ελλάδα.
Το 2008 λειτούργησαν νέα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όπως π.χ. στο Αλγέρι, τον Άγιο Φραγκίσκο/ΗΠΑ, την Καζαμπλάνκα και το Μπούενος Άυρες, που θα καλύπτουν και άλλες σημαντικές για τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα περιοχές. Επιπλέον, προωθήθηκε η πρόσληψη επιτόπιων επιστημονικών συνεργατών, που ενισχύουν τη στελέχωση των Γραφείων και βελτιώνουν τη λειτουργία τους με τις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν για τις συνθήκες κάθε αγοράς, όπως και για την τοπική γλώσσα.
Δημιουργήθηκε ακόμα σύστημα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχουν τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προς τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το 2008 τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συνέβαλαν στην υλοποίηση περισσότερων από 120 επίσημων επισκέψεων και εμπορικών αποστολών, που διοργανώθηκαν από άλλους φορείς, καθώς και στην πραγματοποίηση 500 περίπου εκδηλώσεων προβολής και προώθησης σε 40 χώρες.
 A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ