Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ

Οι κιτρινόμαυροι ζητούν να ακυρωθεί η πράξη με την οποία τους επιβλήθηκε διαφορά φόρου λόγω ανακρίβειας των φορολογικών του δηλώσεων τα έτη 2008-2009.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης και ζητεί να ακυρωθεί η πράξη με την οποία του επιβλήθηκε διαφορά φόρου και του πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας των φορολογικών του δηλώσεων κατά τα έτη 2008-2009.

Αναλυτικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» στρέφονται κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ζητούν από το ΣτΕ την ακύρωση της από 8.5.2017 απόφασης του προϊσταμένου της ΑΑΔΕ που απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Με την πράξη αυτή καταλογίσθηκε σε βάρος του για το διαχειριστικό έτος 2008 χρεωστικό υπόλοιπο 384.146 ευρώ και πρόσθετος φόρος 460.975 ευρώ και για το επόμενο έτος (2009) του καταλογίσθηκαν για τους ίδιους λόγους, τα ποσά των 454.768 ευρώ και των 545.721 ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, οι διαφορές αφορούσαν ποσά που προέκυψαν κατά την αφαίρεση του ΦΠΑ από τα έξοδα του συλλόγου.  

Το 2015 από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης οι καταλογιστικές πράξεις κρίθηκαν μη νόμιμες και αναπέμφθηκαν στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να τις επανελέγξει. Μετά τον νέο έλεγχο εκδόθηκε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ και καταλογισμού με τα ίδια αρχικά ποσά.

Κατόπιν αυτού, ο Άρης άσκησε νέα ενδικοφανή προσφυγή η οποία απορρίφθηκε και πάλι. Στη συνέχεια προσέφυγε εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο επικαλούμενος ότι η Δ.Ο.Υ. προέβη σε εσφαλμένο υπολογισμό εκπιπτομένου φόρου.

Τον περασμένο Ιανουάριο, το Διοικητικό Εφετείο με νέα απόφασή του, έκρινε ότι πρέπει να μειωθεί ο επιβληθείς πρόσθετος φόρος από τα 460.975 ευρώ στα 304.244 ευρώ και από τα 545.721 ευρώ στα 360.176 ευρώ και επέβαλε παράλληλα, δύο κυρώσεις:

α) Απώλεια του δικαιώματος να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για 3 μήνες και β)απαγόρευση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο, δημόσιους οργανισμούς και φορείς για 3 χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Άρης προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την αναίρεση -ως παράνομης- της εφετειακής απόφασης.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ