Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
x

EATE:ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα για συνεπενδύσει σε ΜμΕ.

Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, τα οποία αναζητούν συνεπενδυτές για την υλοποίηση επενδύσεων σε εν Ελλάδι μικρομεσαίες ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (π. ΤΑΝΕΟ) ώστε να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΑΤΕ σε αυτές.

Η ΕΑΤΕ δημοσίευσε στον ιστότοπό της τις αναλυτικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των νέων επενδυτικών έργων, με εθνική συμμετοχή 500 εκ. ευρώ.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει σχεδιάσει και ενεργοποιεί νέα προγράμματα επενδύσεων, μέσω των οποίων φιλοδοξεί:

    Να ενισχύσει το επιχειρηματικό περιβάλλον
    Να συμβάλλει στη στροφή της χώρας μας προς την πράσινη οικονομία (ιδιαίτερα μέσω των GREEN GREEK Funds) και
    Να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επενδυτικό πλαίσιο με συνέπεια, διαχρονικότητα και αξιοπιστία.

COINVESTMENT Fund: Ενεργοποίηση κεφαλαίων - Επενδυτική εμπιστοσύνη

Το COINVESTMENT Fund, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε όποιο στάδιο ανάπτυξης κι αν βρίσκονται, κι έχει ως σκοπό την κεφαλαιακή τους ενίσχυση για την αύξηση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής, της εμπορικής δραστηριότητας, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας εν γένει.

Τα χαρακτηριστικά των συνεπενδύσεων

Οι συνεπενδύσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων θα γίνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων με τους ίδιους όρους και ταυτόχρονα, με διεθνή και εγχώρια Private Equity/Venture Capital Funds. Δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον επενδυτικής εμπιστοσύνης, επιβεβαιώνοντας την δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς ενεργοποιούν εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Η επένδυση στις επιχειρήσεις, με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity & quasi equity), δημιουργεί σε κάθε περίπτωση μόχλευση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, τόσο στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών σχημάτων, όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ