Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Συγκεκριμένες δράσεις προωθεί το επιμελητήριο για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Πτώση κατά 43%  στον εξαγωγικό τομέα παρουσίασε ο νομός Καστοριάς στο διάστημα Νοέμβριος 2008  Φεβρουάριος 2009 , σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, κ.Ναούμ Μαρκόπουλο. Αυτό δημιουργεί  πλείστα παράλληλα προβλήματα όπως ρευστότητας των επιχειρήσεων, μεγάλα αποθέματα εμπορευμάτων, μείωση εργασιών σε μεγάλο βαθμό και μεγάλο ποσοστό απολύσεων κυρίως στο κλάδο της γουνοποιίας - περίπου 65% άνεργοι γουνεργάτες σήμερα.

Προκειμένου να βγει κερδισμένος ο νομός από την κρίση  είναι απαραίτητο να γίνει αναστολή των πληρωμών των δανείων των γουνοποιητικών επιχειρήσεων και ενίσχυση της ρευστότητας με εγγύηση του δημοσίου. Όσον αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 - 2013 θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση τους και ειδικότερα μέσα από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τη Γενική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα στήριξης της γούνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται περισσότερες  δημόσιες επενδύσεις όσο και ιδιωτικές για την αύξηση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας. Επιπλέον, η δημιουργία ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο Νεστόριο θα φέρει πλείστα οικονομικά οφέλη στο νομό.

Στον τομέα της  γεωργίας, όπως τονίζει ο κ. Μαρκόπουλος,  θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με βάση τις κλιματικές αλλαγές των επόμενων 30 χρόνων βάσει της νέας ΚΑΠ.

Τέλος, όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα γίνεται διαρκής προσπάθεια για ουσιαστική συνεργασία με γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ