Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
x

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ «ΥΓΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ MARFIN

Η τιμή αναφοράς της πρότασης είναι 0,95 ευρώ ανά μετοχή υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Πρόταση εξαγοράς του συνολικού πακέτου μετοχών της MIG στο «Υγεία» κατέθεσε η εταιρεία «Αποστολόπουλος Συμμετοχών» στην Marfin Investment Group.

Η τιμή αναφοράς της πρότασης είναι 0,95 ευρώ ανά μετοχή υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Η ανακοίνωση της Γ.Αποστολόπουλος Συμμετοχών

Το Σάββατο 30/06/2018, η Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών κατέθεσε στο ΔΣ της MIG επίσημη πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ Α.Ε.).

Το τίμημα που προσφέρθηκε αντιστοιχεί σε 0,95 € ανά μετοχή, τοις μετρητοίς, και είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο τίμημα που έχει προσφερθεί από το κερδοσκοπικό fund CVC.

Βασικός στόχος και επιδίωξη της Γ. Αποστολόπουλος Εταιρίας Συμμετοχών παραμένει η διατήρηση της Ελληνικότητας του κλάδου υγείας, η προάσπιση της Ελληνικής ιατρικής και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα ασθενή, με παράλληλη διασφάλιση των υφισταμένων σχέσεων και συνθηκών συνεργασίας με τους συνεργάτες Ιατρούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η πρόταση υποστηρίζεται από το μεγάλο Αμερικανικό Fund H.I.G.

Η ανακοίνωση της MIG:

Η «Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών» («MIG») ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 30.6.2018 έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρία «Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών Α.Ε.» («Αποστολόπουλος Συμμετοχών») πρόταση εξαγοράς του συνολικού πακέτου μετοχών της MIG στο «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.» («Υγεία») με τιμή αναφοράς €0,95 ανά μετοχή υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου του Υγεία. Η πρόταση εξαγοράς βασίζεται σε μη δεσμευτική προσφορά για την χρηματοδότηση της πρότασης από την «H.I.G. Capital International».

Η πρόταση της Αποστολόπουλος Συμμετοχών θα τεθεί υπ' όψιν των αρμοδίων οργάνων της MIG τα οποία θα λάβουν σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω διαδικασία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ