Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ:6 ΔΙΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο ταμείο, στο πλαίσιο προτάσεων για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 - 2027.

Τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο ταμείο για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προτάσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Σύμφωνα με την Επιτροπή και όσα μεταδίδει το ΑΜΠΕ, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα είναι πιο «απλοποιημένο» και περισσότερο «ευέλικτο», συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας.

Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση.

Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Ταμείου, εστιάζοντας στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30% του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ