Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
x

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 6,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ

Το ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ έναντι ταμειακού πλεονάσματος 574 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019

Έλλειμμα 11,194 δισ. ευρώ εμφάνισε στο οκτάμηνο το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 2,362 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 26,530 δισ. ευρώ, από 30,096 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 37,045 δισ. ευρώ, από 33,946 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.

Το ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ έναντι ταμειακού πλεονάσματος 574 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον προηγούμενο μήνα το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 8,09 δισ. ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ