Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Πώς λειτουργεί η καινοτόμα εφαρμογή Mosquito Vision η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε.. Ενημέρωση για όλη την Κεντρική Μακεδονία!

Μία πρωτοποριακή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόγνωσης για τους πληθυσμούς κουνουπιών και άρα και για το επίπεδο όχλησης, σε βάθος περίπου μιας εβδομάδας, σε εκατοντάδες οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, τέθηκε από χθες σε πλήρη εφαρμογή. Πρόκειται για την εφαρμογή Mosquito Vision η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία “Οικοανάπτυξη Α.Ε.” και η οποία παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όσον αφορά τους πληθυσμούς των κουνουπιών και την καλύτερη παρακολούθηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εφαρμογή αποτελεί προϊόν του ερευνητικού έργου διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2018-2020.

Σύμφωνα με τον Dr. Βιολογίας Σπύρο Μουρελάτο, πρόεδρο της εταιρείας “Οικοανάπτυξη Α.Ε.”, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή με αυτά τα χαρακτηριστικά σε διεθνές επίπεδο, η οποία δίνει την δυνατότητα καθημερινής πρόβλεψης σε επίπεδο οικισμού για 1.040 οικισμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. “Είναι μια εύχρηστη, σύγχρονη και διαδραστική εφαρμογή η οποία από τις 27 Ιουλίου θα αναπτυχθεί και στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης”.

Πώς λειτουργεί

Όπως εξηγεί ο κ. Μουρελάτος η εφαρμογή αξιοποιεί το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. “Καθημερινά παράγεται πενθήμερη πρόβλεψη για τους πληθυσμούς κουνουπιών τόσο για τη βραδινή (20:30-22:30) όσο και τη νυχτερινή περίοδο (μετά τις 22:30). Η πρόβλεψη γίνεται επί τη βάσει μετεωρολογικών προβλέψεων χωρικής ανάλυσης 2x2 χιλιομέτρων (δηλαδή σε επίπεδο ακόμη και μικρών οικισμών) τις οποίες παρέχει ο Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Πως γίνεται η επαλήθευση

Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων πρόβλεψης πραγματοποιείται συγκρίνοντας τα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων αφθονίας κουνουπιών τα οποία συλλέγονται μέσα από το δίκτυο των 60 παγίδων σύλληψης κουνουπιών που διατηρεί η εταιρεία Οικοανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για την αξιολόγηση των προβλέψεων έχουν επιλεγεί 100 συνεργάτες-αξιολογητές οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικούς οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας και οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κάθε εβδομάδα. Παράλληλα υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των οικισμών, χωριών και πόλεων της Περιφέρειας (περίπου 500 τον αριθμό), με συγκεκριμένους τουριστικούς παράγοντες (περίπου 100), ενώ λειτουργεί και γραμμή εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση (800 11 24424) που εξυπηρετεί το έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς πέρα των 100 αξιολογητών της εφαρμογής, υπάρχουν 3 παράλληλα δίκτυα συλλογής πληροφοριών σε πλήρη λειτουργία, προκειμένου να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της ακρίβειας των προβλέψεων.

Σε τι χρησιμεύει η πρόβλεψη

Η εφαρμογή Mosquito Vision παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης πρόβλεψης σχετικά με την όχληση από τα κουνούπια, σε βάθος πέντε ημερών, για κάθε έναν από τους 1.040 οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους, επαγγελματίες τουρισμού, αλλά και επισκέπτες του εκάστοτε οικισμού να γνωρίζουν και να προετοιμαστούν καταλλήλως ώστε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης. Επίσης, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και τους υπεύθυνους οι οποίοι υλοποιούν το έργο καταπολέμησης των κουνουπιών, τόσο για την επιχειρησιακή ανάλυση όσο και για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θα μπορούν, έτσι, καθώς θα έχουν τις πληροφορίες και το διαθέσιμο χρόνο, να προσαρμόσουν εγκαίρως τις παρεμβάσεις τους σε κάθε έναν από τους οικισμούς στους οποίους προβλέπεται σημαντική αύξηση της όχλησης, καθώς και να προβούν στις ενδεδειγμένες συστάσεις προς τους κατοίκους.

Διαθέσιμη σε όλους

Η εφαρμογή είναι ανοιχτή στον οποιονδήποτε ο οποίος θα μπορεί να πληροφορείται για το επίπεδο της όχλησης, μέσω της διεύθυνσης https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.ecodev.mosquitovision. Θα μπορεί να ενημερωθεί δηλαδή εάν η όχληση θα είναι μηδενική, μικρή, μέτρια, αυξημένη, έντονη, αναλόγως του χρωματισμού που θα υπάρχει στον οικισμό (πράσινο, λαχανί, ανοιχτό κίτρινο, βαθύ κίτρινο, κόκκινο αντιστοίχως). Θα μπορεί επίσης να αντλεί πληροφορίες για την περίοδο όχλησης (βραδινή, νυχτερινή και αργότερα θα ενεργοποιηθεί και η ημερήσια), καθώς και για το δομημένο χώρο (εξωτερικό δημόσιο χώρο σε διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. αρδευτικά δίκτυα, τουριστικές περιοχές, οικιστικές περιοχές).

Οι συντελεστές της εφαρμογής

Η παραγωγή και συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από το 2010 και μέχρι σήμερα και η κατασκευή και το τρέξιμο του μοντέλου πρόβλεψης στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή είναι ευθύνη της εταιρείας “Οικοανάπτυξη Α.Ε.”. Ο Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει την ευθύνη της παραγωγής καθημερινά εβδομαδιαίων υδρομετεωρολογικών προβλέψεων. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνέβαλε σημαντικά στη λήψη, επεξεργασία και σύνδεση δεδομένων ανοιχτού τύπου για την προηγούμενη δεκαετία. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι προϊόν της συνεργασίας της Οικοανάπτυξης με την εταιρεία Agrostis.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ