Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
x

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ελεύθερη πρόσβαση σε επτά εκδόσεις του ΚΕΓ, στην «Πολύτροπη Γλώσσα» και στις λύσεις των ασκήσεων της εκδοτικής σειράς «ΚΛΙΚ στα ελληνικά».

Ελεύθερη πρόσβαση σε επτά από τις εκδόσεις του παρέχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Οι επτά σημαντικές εκδόσεις, τα στοιχεία τους και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για όσους ενδιαφέρονται είναι:

1. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας,

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου (επιμ.), Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη, 2015.

2. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία,

Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος (επιμ.), Κ.Ε.Γ., 2015.

3. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Τόμοι Α-Β,

Δ. Κουτσογιάννης & Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα, Μ. Παυλίδου, Κ.Ε.Γ., Θεσ/νίκη, 2015.

4. Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα,

Κ. Γιαννάκης (επιμ.), Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη, 2015.

5. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική,

Νίκη Οικονομάκη & Γιάννης Τζιφόπουλος, Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη, 2015.

6. Αρχαία Μακεδονία: γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός,

Κ. Γιαννάκης (επιμ.), Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη, 2012.

7. Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το 'Υπόγειο' της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία,

Γ. Τζιφόπουλος (επιμ.), Κ.Ε.Γ., Θεσσαλονίκη, 2012.

Τα διδακτικά εγχειρίδια «ΚΛΙΚ στα ελληνικά» (επιπέδων Α1, Α2, Β1) συνοδεύονται, πλέον, από τις λύσεις τους. Για όσους έχουν, ήδη, προμηθευτεί τη συγκεκριμένη εκδοτική σειρά του ΚΕΓ, οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Νέο Ψηφιακό Περιβάλλον για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα

Επίσης, παραδόθηκε στη δημοσιότητα η «Πολύτροπη Γλώσσα», ένα έργο βάσης για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, που έρχεται να ενταχθεί στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Πρόκειται για έργο ψηφιακό, που προσφέρει άφθονο πολυτροπικό υλικό για να στηρίξει το μάθημα της Νέας Ελληνικής καταρχήν στο Λύκειο: σχεδιάστηκε ως διεύρυνση και εμπλουτισμός του γνωστού και καθιερωμένου εγχειριδίου «Έκθεση –Έκφραση», και, χάρη στους υπερσυνδέσμους του, εναρμονίζεται με τις «Ψηφίδες» και συνδυάζεται και συμπράττει με όλα τα άλλα εργαλεία και περιεχόμενα της «Πύλης».

Η κατά βάση απλή θεματική του διάρθρωση επιτρέπει στον εξοικειωμένο με το εγχειρίδιο καθηγητή να συνθέτει το μάθημά του με εύκολους χειρισμούς, αξιοποιώντας τα κάθε λογής νέα πολυμεσικά υλικά, προσαρμόζοντάς τα στις κατά κανόνα διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητικών ακροατηρίων --για ένα μάθημα παραδοσιακό και σύγχρονο συνάμα, αποτελεσματικό και ελκυστικό. Από τη φύση του, όμως, το νέο περιβάλλον ενδιαφέρει και όλες τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η εντατική, εντός και εκτός της τάξης, χρήση ενός δυναμικού περιβάλλοντος σαν την Πολύτροπη Γλώσσα θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τις αρετές ενός καινοτόμου τρόπου δουλειάς πάνω στη νεοελληνική γλώσσα, που εγκαινιάστηκε εδώ και δεκαετίες με το τόσο πετυχημένο διδακτικό εγχειρίδιο και την έμπνευση του Χρήστου Τσολάκη, και ασφαλώς θα ανανεώσει το ενδιαφέρον γι' αυτό.

Η Πολύτροπη Γλώσσα εκπονήθηκε χάρη στον εμπνευσμένο και αφιλοκερδή (ανένταχτο σε οποιοδήποτε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα) μόχθο μιας αφοσιωμένης ομάδας ικανών φιλολόγων της πράξης, που εργάστηκαν συστηματικά για περισσότερα από πέντε χρόνια με βάση τις υποθήκες και το έργο του αείμνηστου καθηγητή Χρήστου Τσολάκη, του οποίου άλλωστε υπήρξαν συνεργάτιδες. Επίσης απολύτως αφιλοκερδώς προσέφερε η συντακτική ομάδα τον πολύτιμο αυτό διδακτικό πόρο στο ΚΕΓ προς ψηφιακή επεξεργασία και ένταξη στην ΠΥΛΗ. Τους αξίζουν οι θερμές ευχαριστίες μας και ο δημόσιος έπαινος.

Η πρόσβαση στην ΠΥΛΗ και στην ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΑ είναι απολύτως ελεύθερη.

Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

Επίσης, συνεχίζονται, μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, οι εγγραφές στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» για διδάσκοντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ.: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το οποίο το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τιμηθεί με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών και συνιστά πρότυπο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

-Παρέχει πιστοποιημένη εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και

-Ανταποκρίνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα για τη στελέχωση των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς (άρθρο 8 παρ. 3δ της Υ.Α. αριθμ. 152360/ΓΔ4/19.9.2016, ΦΕΚ 3049/Β/23.9.2016).

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν οι εμπλεκόμενοι στη ή/και ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι απόφοιτοι ελληνικής φιλολογίας, ξένων φιλολογιών, παιδαγωγικών τμημάτων, θεολογικών σχολών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων πανεπιστημίων. Υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 και διαρκεί 10 μήνες. Υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από τις παρακάτω οκτώ ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που ενδιαφέρουν τον διδάσκοντα την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα:

1. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων

2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς

3. Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά

4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

5. Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)

6. Όψεις της γλώσσας

7. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή

8. Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των εγγραφών:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: programma.diadromes@gmail.com

Τηλέφωνα: 2310488782 & 2310805507 (ώρες πληροφόρησης: 9.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ