Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
x

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Δεν αλλάζει ο προγραμματισμός της Δ.Ε.Η. για την υλοποίηση της νέας 5ης λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος, κ. Π. Αθανασόπουλος.

Δεν αλλάζει ο προγραμματισμός της Δ.Ε.Η. για την υλοποίηση της νέας 5ης λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή της Πτολεμαϊδας. Αυτό υπογραμμίζεται  σε επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη, που κοινοποιήθηκε στο Νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή, στο Δήμαρχο Πτολεμαΐδας Γρηγόρη Τσιούμαρη και στο Δήμαρχο Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκο Μιχαηλίδη.


Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής, η Δ.Ε.Η. προχωρά κανονικά στην υλοποίηση της μεγαλύτερης ενεργειακής επένδυσης στον Ελλαδικό χώρο. Δημοσιεύματα και φημολογίες περί αναστολής της συγκεκριμένης επένδυσης της Δ.Ε.Η. δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
     
Ο κ. Αθανασόπουλος με αφορμή το θόρυβο που αναπτύσσεται τελευταία σχετικά με την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε. και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κατασκευής της νέας Μονάδας ‘‘Πτολεμαΐδα V’’ τονισε ότι  η κατασκευή και λειτουργία της συγκεκριμένης Μονάδας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιχείρησης και, κατά συνέπεια, δεν έχουν καμία απολύτως βάση ορισμένα δημοσιεύματα ή προσωπικές απόψεις, περί δήθεν εγκατάλειψης του Προγράμματος Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.


Αντίθετα, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ μέσα στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


Πιο συγκεκριμένα:

Για την βιωσιμότητα της νέας Μονάδας ‘‘Πτολεμαΐδα V’’ ισχύος 550-660MW απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των Ορυχείων Νοτιοδυτικού Πεδίου (Πεδίο Δ. Υψηλάντη) και Μαυροπηγής, που πορϋποθέτει μεταξύ των άλλων και τις μετεγκαταστάσεις των δύο οικισμών Ποντοκώμης του Δήμου Δημ. Υψηλάντη και Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας.


Η ΔΕΗ Α.Ε. με το (α) σχετικό αποφάσισε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των δύο οικισμών και στη συνέχεια ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης με την έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης από το ΥΠΑΝ. Ήδη έχει περατωθεί η κτηματογράφηση των οικισμών και έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στα πλαίσια των απαλλοτριώσεων ΟΔΠ4 για τον Οικισμό Μαυροπηγής και ΟΠΚ3 για τον Οικισμό Ποντοκώμης.


Επιπρόσθετα η ΔΕΗ Α.Ε. με επιστολή στους δύο Δήμους (β σχετικό) έχει

ζητήσει την υποβολή σχεδίων για τα πάσης φύσεως κοινόχρηστα δίκτυα προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των δύο οικισμών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν με τα (δ) και (ε) σχετικά. Εκτός των ως άνω δύο Οικισμών για την ανάπτυξη των Ορυχείων Μαυροπηγής και  Νοτιοδυτικού Πεδίου απαραίτητη είναι η πρόσκτηση ολόκληρης της ενδιάμεσης κτηματικής περιοχής μέχρι τον νέο εθνικό δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας συνολικής έκτασης περίπου 10.500 στρεμμάτων.


Η έγκριση από το Δ.Σ. της Επιχείρησης για την απαλλοτρίωση της ως άνω περιοχής (ΟΔΚΠ1) αναμένεται να γίνει εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου  2009 αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική εισήγηση. Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Επιχείρησης που απαλλοτριώνεται εξ αρχής ολόκληρη η έκταση ενός λιγνιτικού πεδίου αφού μέχρι τώρα η Επιχείρηση υιοθετούσε τμηματικές απαλλοτριώσεις. Η απόφαση για την συνολική απαλλοτρίωση ικανοποιεί το σχετικό αίτημα των κατοίκων των δύο οικισμών όπως αυτό έχει εκφραστεί επανειλημμένα μέσω των τοπικών αρχών.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη και εν συνέχεια συντέλεση των ως άνω απαλλοτριώσεων αποτελεί η έκδοση Κ.Υ.Α./Ε.Π.Ο. (Κοινή Υπουργική Απόφαση/Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους δύο οικισμούς και την ενδιάμεση κτηματική περιοχή.


Ήδη η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα Ορυχεία Πτολεμαΐδας με διευρυμένα όρια εντός των οποίων περιλαμβάνονται και οι Οικισμοί Ποντοκώμης, Μαυροπηγής καθώς και η ενδιάμεση κτηματική περιοχή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή (ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ) το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός του Αυγούστου 2009. 
 
Μέσα στο πλαίσιο της διαβούλευσης, που θα διενεργήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ για την ως άνω μελέτη, θα κληθεί και η τοπική κοινωνία μέσω των αρμοδίων οργάνων της να εκφράσει δεσμευτική γνώμη.  Η έκφραση θετικής και δεσμευτικής γνώμης είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει στη Διακήρυξη της νέας μονάδας. Είναι αυτονόητο ότι, τόσο η Περιφέρεια όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα στηρίξουν τις προσπάθειες της ΔΕΗ προς την κατεύθυνση λήψης μιας τέτοιας γνωμοδότησης.


Για την ανάπτυξη του Νοτιοδυτικού Πεδίου (Πεδίο Δ. Υψηλάντη) στην πρώτη φάση λειτουργίας του (2012 – 2017) είναι απαραίτητη η μετατόπιση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής προς δυσμάς. Η παραλλαγή αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα αφού η οριστική όδευση της γραμμής θα γίνει ανατολικά της υπάρχουσας θέσης αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των εσωτερικών αποθέσεων στο χώρο αυτό.


Για την υλοποίηση της παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής προς δυσμάς η ΔΕΗ Α.Ε. ξεκίνησε προς διετίας την διαδικασία απαλλοτρίωσης 430,7 στρεμμάτων (ΟΠΚ2) στην κτηματική περιοχή των οικισμών Ποντοκώμης, Κομάνου και Μαυροπηγής.
Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κήρυξης της απαλλοτρίωσης οι κάτοικοι του Οικισμού Ποντοκώμης δεν επέτρεψαν στα συνεργεία της Επιχείρησης την διενέργεια των εργασιών κτηματογράφησης προβάλλοντας ως βασικό αίτημα την κήρυξη συνολικής απαλλοτρίωσης της κτηματικής περιοχής και του οικισμού Ποντοκώμης, το οποίο ικανοποιείται ήδη με τις ενέργειες της Επιχείρησης που μνημονεύθηκαν παραπάνω.


Τονίζεται επίσης ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έχει συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων (γ σχετικό) από στελέχη της προκειμένου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να προχωρήσουν απρόσκοπτα όλες οι διαδικασίες (απαλλοτρίωση – μετεγκατάσταση – έργα υποδομής στους νέους οικισμούς) για την υλοποίηση της κατασκευής της μονάδας Πτολεμαΐδα V .


Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η ΔΕΗ Α.Ε. έχει προβεί μέχρι σήμερα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που την αφορούν, για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας και ανάπτυξης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου (Πεδίο Δ. Υψηλάντη) μέχρι την εξόφλησή των και συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες υλοποίησης των επόμενων φάσεων που αφορούν την νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απαλλοτριώσεις και τις ενέργειες για την μετεγκατάσταση των οικισμών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ