Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
x

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

H άνιση κατανομή του εισοδήματος, οι χαμηλοί μισθοί, η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη παραγωγική βάση καθώς και η ανεργία, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

H άνιση κατανομή του εισοδήματος, οι χαμηλοί μισθοί, η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη παραγωγική βάση καθώς και η ανεργία, είναι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση προέχουν άμεσες και διαρθρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό και τεχνολογικό σύστημα ώστε να εξισώνεται με τις υψηλές απαιτήσεις του ανατιμημένου ευρωπαϊκού νομίσματος. Τελικός σκοπός, όπως επισημαίνεται είναι η βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.  

Στην έκθεση  διαπιστώνεται ότι το πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έχει επέλθει σε αδιέξοδο. Κάτι τέτοιο εύλογα συμβαίνει καθώς το πρότυπο της ελληνικής οικονομίας είναι βασισμένο στην  ιδιωτική κατανάλωση, στον υπερδανεισμό, στη φορολογική και εισοδηματική ανισότητα και στη μείωση του κόστους εργασίας.

Στην έκθεση της ΓΣΕΕ διαπιστώνεται επίσης το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δεν ακολουθεί το μέσο επίπεδο ανάπτυξης της Ε.Ε. διότι η παραγωγικότητα της Ελλάδας βρίσκεται σε επιβράδυνση από το 2001.

Επιπλέον τονίζεται ότι η αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από το 1996, οδήγησε σε αύξηση τόσο της συνολικής ζήτησης όσο και του ΑΕΠ. Αντίθετα, οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν,  κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της πραγματοποίησης των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Η βελτίωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεχιστεί κατά το 2009-2010 κάτι που σηματοδοτεί και το σημαντικό περιορισμό του.

Όσον αφορά τους ελληνικούς μισθούς, διαπιστώνεται ότι συγκλίνουν στους αντίστοιχους της Ε.Ε. κάτι που προήλθε από την αύξηση των μέσων αποδοχών ανά εργαζόμενο.

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα, συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιότερων  χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 7,17 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μισθό στη Βουλγαρία και βρίσκεται στο μισό του αντίστοιχου κατώτατου μισθού στο Λουξεμβούργο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ