Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΣΕ ΔΙΚΗ 5 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι παραπέμπονται για τις υποθέσεις που αφορούσαν την επισκευή 961 κάδων απορριμμάτων καθώς και την επισκευή κοντέινερς του Σταθμού Μεταφόρτωσης.

του Νίκου Ηλιάδη

Να δικαστούν στο τριμελές πλημμελειοδικείο παραπέμπονται πέντε υπηρεσιακά στελέχη του δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και ο ιδιοκτήτης εταιρείας η οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος σε δύο διαγωνισμούς της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Πρόκειται για τις υποθέσεις που αφορούσαν την επισκευή 961 κάδων απορριμμάτων καθώς και την επισκευή κοντέινερς του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων οι οποίες είχαν πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ της διοίκησης του δήμου και της αντιπολίτευσης αλλά και προστριβές στο εσωτερικό της «Πρωτοβουλίας». Πάντως, για τις υποθέσεις αυτές δεν παραπέμπεται κανείς από τους αιρετούς, είτε αντιδήμαρχος, είτε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Εκ των πέντε υπηρεσιακών στελεχών του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι παραπέμπονται να δικαστούν, οι τέσσερις εμπλέκονται και στους δύο διαγωνισμούς, ενώ ο ένας μόνον σε αυτόν της επισκευής των κοντέινερς.

Η επισκευή των 961 κάδων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα το οποίο έχει στην κατοχή της η Voria.gr, ο πρώτος, η δεύτερη και ο τρίτος εκ των κατηγορουμένων, ενώ ήταν μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του δήμου Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή 961 κάδων απορριμμάτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, έκαναν δεκτή την προσφορά της αναδόχου εταιρείας, δεχόμενοι ότι είχε καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, κατά παράβαση του άρθρου 6 της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς η εταιρεία δεν ήταν εφοδιασμένη με άδεια λειτουργίας σε ισχύ και επίσης δεν διατηρούσε δύο εξειδικευμένους εργαζόμενους, προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο «σκοπός τους ήταν να προσπορίσουν παράνομο όφελος στην εταιρεία η οποία πέτυχε τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Η επισκευή των κοντέινερς

Σύμφωνα πάντα με το κλητήριο θέσπισμα, στις 28 Μαΐου 2014, ο πρώτος, η δεύτερη και ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ενώ ήταν μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του δήμου Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή κοντέινερς για τη μεταφορά απορριμμάτων του ΣΜΑ, έκαναν δεκτή την προσφορά της ίδιας εταιρείας, δεχόμενοι ότι είχε καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, ενώ η εταιρεία δεν ήταν εφοδιασμένη με άδεια λειτουργίας σε ισχύ και επίσης δεν διατηρούσε δύο εξειδικευμένους εργαζόμενους, δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονταν επί ποινή αποκλεισμού στη διακήρυξη.

Επιπλέον, στις 3 Ιουλίου 2014, οι ανωτέρω τρεις, ενώ ήταν μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, για να αξιολογήσουν τις προσφορές των εταιρειών για την επισκευή των κοντέινερς, έκαναν δεκτή την προσφορά του αναδόχου.

Τα εντάλματα πληρωμής

Η πέμπτη εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα πάντα με το κλητήριο θέσπισμα, «με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, παρενέβη με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας της με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος». Συγκεκριμένα, ενώ ήταν προϊσταμένη του τμήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών του δήμου Θεσσαλονίκης και συνεπώς αρμόδια να ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη και να εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των οφειλών του δήμου, εκείνη:

- Στις 15 Απριλίου 2014 εξέδωσε χρηματικό ένταλμα ύψους 31.106,70 ευρώ με δικαιούχο την ανάδοχο εταιρεία, ενώ η προσκομισθείσα βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για την επισκευή των 961 κάδων δεν ήταν συνταγμένη με τον τρόπο και κατά τον τύπο που απαιτούσε η διακήρυξη. Συγκεκριμένα από τη βεβαίωση δεν προέκυπτε ότι είχε γίνει ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των εργασιών, δεν βεβαιώνονταν οι εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά ανά κάδο και συνεπώς δεν συνιστούσε νόμιμο δικαιολογητικό.
- Στις 11 Μαΐου 2014 εξέδωσε χρηματικό ένταλμα ύψους 52.368,48 ευρώ με δικαιούχο και πάλι την ίδια εταιρεία, ενώ από την προσκομισθείσα βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για την επισκευή των κοντέινερς δεν προέκυπτε ο αριθμός και το είδος των εργασιών που έγιναν ανά κοντέινερ και συνεπώς δεν συνιστούσε νόμιμο έγγραφο. Σκοπός της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο «ήταν να προσπορίσει παράνομο όφελος στην εταιρεία η οποία πέτυχε την έκδοση των δύο αυτών ενταλμάτων χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις».

Ο ανάδοχος

Ο έκτος των κατηγορουμένων εγκαλείται γιατί με περισσότερες του ενός πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, απέσπασε τις αποφάσεις των υπολοίπων πέντε κατηγορουμένων και τους οδήγησε στην τέλεση της άδικης πράξης της παράβασης καθήκοντος.

Η δίκη ορίστηκε για τις 19 Ιανουαρίου 2018, στο τρίτο τριμελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Τις παρατυπίες στους διαγωνισμούς είχε εντοπίσει πρώτη η Επίτροπος η οποία είχε αρνηθεί να εγκρίνει το ένταλμα πληρωμής των 31.106,70 ευρώ για την επισκευή των 961 κάδων απορριμμάτων, καθώς διαπίστωσε “παραβάσεις ουσιωδών όρων της διακήρυξης, που καθιστούν άκυρη τη διαγωνιστική διαδικασία”. Παρόμοια ήταν η απόφαση της Επιτρόπου και για το ένταλμα των 52.368,48 ευρώ του δεύτερου διαγωνισμού για την επισκευή των κοντέινερς.

Τον Μάρτιο του 2016 τρεις δημοτικοί σύμβουλοι από τρεις διαφορετικές παρατάξεις (Κουράκης, Κυριζίδης, Αβαρλής) είχαν κάνει αυτοψία στις εγκαταστάσεις του αναδόχου λέγοντας ότι επρόκειτο για «εταιρεία – φάντασμα». Το γεγονός είχε προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της διοίκησης του δήμου και του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της «Πρωτοβουλίας». Ακολούθως παρενέβη η δικαιοσύνη η οποία κατέληξε στο τελικό κατηγορητήριο και στην παραπομπή σε δίκη των έξι κατηγορουμένων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ