Τρίτη 23 Ιουλίου 2019
x

ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νέα προγράμματα και προβολή των τοπικών προϊόντων για την ανάδειξη του νομού.

Γράφει ο Νομάρχης Κοζάνης, κ. Γιώργος Δακής

Ο παραγωγικός ιστός του Νομού Κοζάνης χαρακτηρίζεται διαχρονικά από έντονη διαφοροποίηση και ποικιλομορφία.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες ταχύτατων αλλαγών, που συντελούνται σε ένα πολυσύνθετο, έντονα ευμετάβλητο και διεθνοποιημένο περιβάλλον και επιφέρουν συνακόλουθα σημαντικές επιδράσεις στη διάρθρωση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας μας, τονίζει.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά, δημογραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το νομό, τα νέα δεδομένα που η χρήση και αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού δημιούργησε, η διαφαινόμενη τα τελευταία δυο χρόνια διεθνής, αρνητική οικονομική συγκυρία, αποτέλεσαν για την παρούσα Νομαρχιακή Αρχή σημεία αναφοράς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η υλοποίηση της στοχεύει στη δημιουργία και διάθεση νέων προϊόντων και επιλογών και βασίζεται στις αρχές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, όπως προώθηση συγκεκριμένων μορφών τουρισμού όπως αγροτουρισμός, εκπαιδευτικός και βιομηχανικός τουρισμός.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ