Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020
x

ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7.000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟ ΚΕΦ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Το Σεπτέμρβιο το ΚΕΦ δέχθηκε πάνω από 7.000 αιτήματα εξυπηρέτησης σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων η πλειονότητα των οποίων ήταν τηλεφωνικά.

Σε πάνω από 20.100 αιτήματα εξυπηρέτησης ανταποκρίθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το Μάιο έως τις 6/10/2019. Μόνο το Σεπτέμβριο, μετά την αποστολή ενημερωτικών sms και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το ΚΕΦ δέχθηκε πάνω από 7.000 αιτήματα εξυπηρέτησης, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

Από το σύνολο των αιτημάτων εξυπηρέτησης, που έχει δεχθεί το ΚΕΦ από την αρχή της χρονιάς στη θεματική κατηγορία των Ρυθμίσεων (25.529 αιτήματα), το 80,47% των προέρχονται από το Τηλεφωνικό Κέντρο. Από αυτά, μόλις το 2,50% χρειάστηκε να προωθηθεί στο 3ο επίπεδο, δηλαδή στην ειδική ομάδα προγραμματιστών και εφοριακών, για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η μηνιαία κατανομή των αιτημάτων ανά επίπεδο επίλυσης έχει ως εξής:

-Το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το ΚΕΦ είναι το σύγχρονο Τηλεφωνικό του Κέντρο, που από τις 10/10/2016 απαντά στον τηλεφωνικό αριθμό 213-1621000.

-Από το 2016 έως και τις 6/10/2019, το ΚΕΦ έχει εξυπηρετήσει 1.991.389 αιτήματα που έχουν υποβάλεικαι 806.634 μοναδικά ταυτοποιημένοι πολίτες και υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. Από αυτά τα αιτήματα, το 89,13% έχει ικανοποιηθεί άμεσα (την ίδια ημέρα από τον ίδιο χρήστη του συστήματος). Το ίδιο διάστημα, το 1ο επίπεδο – Τηλεφωνικό Κέντρο δέχθηκε 2.022.041 κλήσεις, το 80,49% των οποίων απαντήθηκε εντός 20 δευτερολέπτων.

-Από τον Φεβρουάριο 2018 το ΚΕΦ καταγράφει και αξιολογεί την ικανοποίηση των φορολογουμένων που επικοινωνούν τηλεφωνικά με αυτό, με υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο ως προς την επίλυση των αιτημάτων τους όσο και ως προς τη συμπεριφορά των Εκπροσώπων Εξυπηρέτησής του. Συγκεκριμένα, από 21/2/2018 έως 4/10/2019 έχουν απαντήσει στην Έρευνα Ικανοποίησης (που πραγματοποιείται δειγματοληπτικά μετά το πέρας της τηλεφωνικής κλήσης) 9.502 φορολογούμενοι εκ των οποίων δηλώνουν ικανοποιημένοι (πλήρως και πολύ) το 82% με την επάρκεια της απάντησης που έλαβε, το 81% με την επίλυση του προβλήματός του και το 91% με τη συμπεριφορά του Εκπροσώπου Εξυπηρέτησης του ΚΕΦ.

Επιπλέον, το ΚΕΦ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2018 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το οποίο πιστοποιήθηκε στις 19/2/2019.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ