Κυριακή 18 Αυγούστου 2019
x

ΣΕΒΕ: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Τη διατήρηση της θέσης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ του υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Β.Θωμαίδης από τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλη.

Τη διατήρηση της θέσης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ του υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, με την προϋπόθεση να αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες και ικανό προϋπολογισμό, ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και συντονισμό δράσεων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας  σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και στη Βόρεια Ελλάδα, ζήτησε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κατά τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπύρο Κουβέλη.

Κεντρικό σημείο  στη συνάντηση εργασίας της διοίκησης του ΣΕΒΕ με τον κ. Κουβέλη αποτέλεσε ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπουργείο Εξωτερικών για την υιοθέτηση της πράσινης οικονομίας ως άξονα στρατηγικής της ελληνικής εξωστρέφειας.


Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Β.Θωμαΐδης, ανέφερε ότι η σύγχρονη οικονομική διπλωματία σήμερα δεν αρκεί να προωθεί και να στηρίζει μόνο τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα στο εξωτερικό, αλλά και να εισάγει μηχανισμούς αξιοποίησης νέων παγκόσμιων τάσεων, όπως η «πράσινη ανάπτυξη». Στο αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ πρότεινε στον υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κουβέλη, ανάληψη πρωτοβουλίας από το υπουργείο Εξωτερικών και τους συναρμόδιους φορείς για την αξιοποίηση της πράσινης ανάπτυξης, μέσω συγκεκριμένης πρότασης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:


1. Επισκόπηση και ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με την πράσινη οικονομία διεθνώς (ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και συμπεράσματα) και συλλογή βέλτιστων πρακτικών (best practices) από την υφιστάμενη εφαρμογή πράσινων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω αξιοποίησης του δικτύου των στελεχών Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ).


2. Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πράσινη οικονομία στην Ελλάδα με επικέντρωση στην ανάλυση των ειδικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η Ελλάδα στους διάφορους κλάδους της οικονομίας.


3. Συγκριτική παράθεση και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα εφαρμογής σε επιλεγμένους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα και διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας για την εκτίμηση των αναμενόμενων ωφελειών και αποδόσεων.


4. Προσαρμογή των βασικών αξόνων στρατηγικής, χάραξη πλάνου δράσης και

εντοπισμός των βασικών κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και περιοχών κινδύνου για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.


5. Διάχυση των αποτελεσμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο και στους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders).


6. Αξιοποίηση της Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας και Συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πράσινη οικονομία και την ενίσχυση των επενδύσεών τους στις αναπτυσσόμενες αγορές


Στη συνέχεια, ο κ. Θωμαΐδης έκανε λόγο για τις αδυναμίες που παρουσιάζει σήμερα ο τομέας ενίσχυσης και στήριξης της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, οι οποίες εστιάζονται στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής, στόχων και κατευθύνσεων για τις εξαγωγές, στον μη ενεργό ρόλο των φορέων εξωστρέφειας και στην έλλειψη συνάφειας και συντονισμού των εθνικών προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση του ΣΕΒΕ κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία ενός ισχυρού Συστήματος Στήριξης της Εθνικής Εξωστρέφειας, που θα άπτεται της μεγιστοποίησης της συνάφειας και της βελτιστοποίησης του συντονισμού όλων των εθνικών προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς.

Ιδιαίτερη αναφορά, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έκανε για τον Απόδημο Ελληνισμό και κατέθεσε πρόταση στον Υφυπουργό Εξωτερικών για ανάπτυξη δικτύου επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων ανά τον κόσμο, από τον ΣΕΒΕ και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Κύριος στόχος του εγχειρήματος είναι η είναι η επέκταση των προοπτικών συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα, ενώ η συνεργασία προτείνεται να ακολουθήσει την εξής μεθοδολογία:


1) Εντοπισμός επιλεγμένων επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων της Διασποράς, οι οποίες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες με Έλληνες επιχειρηματίες.


2) Επιλογή των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο τοπικών μεσολαβητών και προώθησή τους μέσω κατάρτισης σχετικού καταλόγου, ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και λοιπών εκδηλώσεων.


3) Ενημέρωση των Ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με αυτές τις προτάσεις συνεργασίας.


4) Οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών της Ελλάδας και του εξωτερικού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων, τύπου Partenariat


O Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έκανε ακόμα αναφορά στον κ. Κουβέλη για την προσπάθεια του ΣΕΒΕ για την ανάπτυξη σύγχρονων αναβαθμισμένων τελωνειακών υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία επικυρώθηκε με την Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας του Συνδέσμου με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. Ο κ. Θωμαΐδης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:


1. Συνεργασία στο πλαίσιο της αξιοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας – Μεταφορά τεχνογνωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια για το Ηλεκτρονικό Τελωνείο. Σκοπός της μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένης αντίληψης για το κόστος και τα οφέλη υιοθέτησης πρακτικών Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ώστε η κάθε χώρα ξεχωριστά ή από κοινού να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης για την σταδιακή άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου.


2. Δημιουργία ROADMAP για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τελωνείου στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Βασικός στόχος του έργου είναι να γίνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού τελωνείου στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο αποσκοπεί στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, ώστε να προωθηθεί η κατανόηση, ανάπτυξη και προσαρμογή του Ηλεκτρονικού Τελωνείου στο νομοθετικό πλαίσιο και τις τελωνειακές διαδικασίες τις κάθε συμμετέχουσας – στο έργο – χώρας. 


Επίσης, ο κ. Θωμαΐδης έκανε λόγο για την ανάγκη θεσμοθέτησης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒΕ, με την υπογραφή MOU για το σύνολο των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ήδη υπογράψει ο ΣΕΒΕ με την Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΟΧ «Shop in Shop (SiS) στη Δημόσια Διοίκηση για την Εξυπηρέτηση του Επαγγελματία», που προβλέπει την ίδρυση ενός SiS στο Υπουργείο Εξωτερικών.


 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ