Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
x

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Από τον Ιωάννη Μαυρουδή, μηχανολόγο μηχανικό, Σύμβουλο Διοίκησης Έργων, στο ΙΒΕΠΕ Θεσσαλονίκης, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Το σεμινάριο "Risk Management in Industrial / Construction Projects" (Διαχείριση Κινδύνων σε Βιομηχανικά / Κατασκευαστικά Έργα) παρουσιάζει ο Ιωάννης Μαυρουδής, μηχανολόγος μηχανικός, Σύμβουλος Διοίκησης Έργων, στο ΙΒΕΠΕ Θεσσαλονίκης, την 13η και 14η Δεκεμβρίου.

Το σεμινάριο διαπραγματεύεται τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων:

· Στους αντικειμενικούς στόχους ενός έργου (objectives) Κόστος, Χρονοδιάγραμμα, Ποιότητα και Αντικείμενο του έργου (Scope)

· Σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός έργου, από τις προκαταρκτικές μελέτες και τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και την παράδοσή του στους τελικούς Χρήστες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «παρουσιάζεται η μεθοδολογία εντοπισμού των πιθανών κινδύνων, η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγησή τους (decision tree, Monte Carlo simulation, ανάλυση ευαισθησίας κλπ), η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης και παρακολούθησης τους κατά την εκτέλεση του Έργου.

» Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζεται ένα case study έργου στην βιομηχανία στο οποίο εφαρμόζονται αναλυτικά οι αρχές και οι τεχνικές του risk management.

» Το σεμινάριο απευθύνεται όχι μόνο στο τεχνικό προσωπικό που υλοποιεί έργα αλλά και σε στελέχη που σχεδιάζουν και αξιολογούν τεχνικά και οικονομικά νέες επενδύσεις».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ