Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
x

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων που σχεδιάζει, διοικεί και επιβλέπει την εκτέλεση έργων στη Βιομηχανία

Το σεμινάριο "Management of Industrial Projects" (Διοίκηση Βιομηχανικών Έργων) παρουσιάζει ο Ιωάννης Μαυρουδής, μηχανολόγος μηχανικός, Σύμβουλος Διοίκησης Έργων, στις 4 έως 6 Μαρτίου 2019 στο ΙΒΕΠΕ Αθηνών και 13 έως 15 Μαρτίου 2019 στο ΙΒΕΠΕ Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του σεμιναρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι:

· Να αναπτύξει την κατανόηση του τι είναι Διοίκηση Έργου και η σημασία του στην εταιρεία.

· Να παρουσιάσει και να αναλύσει όλες τις φάσεις ενός έργου, από τις προκαταρκτικές μελέτες έως την ολοκλήρωσή και την παράδοσή του στους τελικούς χρήστες.

· Να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για να ληφθούν οι αποφάσεις για την καλύτερη στρατηγική εκτέλεσης του έργου.

· Να επικοινωνήσει τις επιδεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του έργου.

· Να δώσει γενικές και εξειδικευμένες οδηγίες για την διαχειριστική και τεχνική παρακολούθηση του Έργου.

· Να γίνει μία επισκόπηση των συνήθων προβλημάτων κατά τον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση των έργων και των τρόπων επίλυσης των.

Το σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων που σχεδιάζει, διοικεί και επιβλέπει την εκτέλεση έργων στη Βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΒΕΠΕ στα παρακάτω τηλέφωνα:

- ΙΒΕΠΕ Αθηνών 210-825 7812

- ΙΒΕΠΕ Θεσσαλονίκης 2310- 383 020
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ