Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ΣΕΡΡΕΣ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΣΤΡΟΛΑΚΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος του χειμάρρου Καστρόλακκα, για την προστασία καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα» προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από την ένταξη του έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δημοπράτησε το υποέργο 1 «Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα», με προϋπολογισμό 510.000 ευρώ.  

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος του χειμάρρου Καστρόλακκα, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική προστασία των παρόχθιων καλλιεργούμενων εκτάσεων από πλημμύρες. Το συνολικό μήκος του τμήματος του ρέματος στο οποίο θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι περίπου 1.850,00 μ.

Θα κατασκευαστούν συνολικά τέσσερις αναβαθμοί με συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές ύψους 0,7 μ και δεκαεννέα χαλινοί. Επιπρόσθετα, η κοίτη θα προστατευτεί τοπικά με συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές. Τέλος θα γίνει διευθέτηση, διαπλάτυνση και οριοθέτηση της κοίτης καθώς και καθαρισμός του ρέματος από φερτά υλικά και βλάστηση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ