Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
x

ΣΕΡΡΕΣ:«GREEN CREW» ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το έργο υλοποιείται από δήμο Σερρών, ΑΠΘ, δήμους Νέστου και Blagoevgrad, με στόχο να επιταχυνθεί η επιχειρηματικότητα της «οικολογικής καινοτομίας»

Η συλλογή και κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων αποτελεί ένα αυθεντικό παράδειγμα της οικολογικής καινοτομίας. Η προώθησή τους οδηγεί στην ελάττωση του κόστους διαχείρισης, την ανάδειξη νέων ευκαιριών για ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, νέους επαγγελματίες στον τομέα της ανακύκλωσης και της γεωργικής οικονομίας, την επαναχρησιμοποίηση βιολογικών αποβλήτων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την οικοδόμηση διαφοροποιημένων τοπικών οικονομιών.

Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στη διαχείριση των «πράσινων αποβλήτων» και στην κυκλική οικονομία; Η απάντηση μπορεί να δοθεί από το έργο «Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτων - Green Crew» («Green employment in the management of biowastes»), το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα στη Greenagenda.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ