Σάββατο 11 Ιουλίου 2020
x

ΣΕΒΕ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019

Οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.380,2 εκατ. τον Αύγουστο 2019, έναντι €2.568,4 εκατ. τον Αύγουστο 2018 με την ποσοστιαία μείωση στο 7,3%.

Μείωση των ελληνικών εξαγωγών συγκριτικά με τον Αύγουστο 2018 διαγράφηκε τον Αύγουστο 2019, ενώ αντίστοιχα καθοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 08.10.2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.380,2 εκατ. τον Αύγουστο 2019, έναντι €2.568,4 εκατ. τον Αύγουστο 2018, με την ποσοστιαία μείωση να διαμορφώνεται σε 7,3% και την αντίστοιχη αξιακή στα €188,2 εκατ. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €4.109,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση €217,4 εκατ., δηλαδή 5,0%, ενώ και το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €29,2 εκατ., δηλαδή 1,7%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Αντίθετα, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €40,4 εκατ. ή 2,6%, οι εισαγωγές κατά €83,3 εκατ. ή 2,9% και το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €42,9 εκατ., δηλαδή 3,2%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας με πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Αυγ 19

Αυγ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.380,2

2.568,4

-188,2

-7,3%

Εισαγωγές

4.109,2

4.326,6

-217,4

-5,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.729,0

-1.758,2

-29,2

-1,7%

Θετικό είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2019 καταγράφουν ανοδική πορεία, καθώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των €22.411,7 εκατ. έναντι €21.994,3 εκατ. στο οκτάμηνο 2018, με την αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των €417,4 εκατ., δηλαδή 1,9%. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η υπέρμετρη αύξηση των εισαγωγών οι οποίες ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό και συγκεκριμένα κατά €1.459,8 εκατ. και ανήλθαν σε €36.999,7 εκατ., με αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά €1.042,4 εκατ. και τη διαμόρφωσή του στα €14.588,0 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Αυγ 19

Ιαν-Αυγ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

22.411,7

21.994,3

417,4

1,9%

Εισαγωγές

36.999,7

35.539,9

1.459,8

4,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-14.588,0

-13.545,6

1.042,4

7,7%Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, παρατηρούμε ότι σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων διαγράφουν καθοδική πορεία καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.450,4 εκατ. το α' οκτάμηνο 2019, έναντι €3.500,7 εκατ. στο α' οκτάμηνο 2018, ενώ μεγάλη πτώση καταγράφηκε και στις εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €221,7 εκατ., ήτοι 45,5%. Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές διάφορων βιομηχανικών ειδών κατά €388,4 εκατ., και οι εξαγωγές χημικών κατά €378,9 εκατ., ενώ σε μικρότερο βαθμό αλλά με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€76,9 εκατ., ήτοι 9,3%), μηχανημάτων-οχημάτων (€76,8 εκατ., ήτοι 3,9%), τροφίμων (€30,6 εκατ., ήτοι 1,0%) και ποτών και καπνών (€27,9 εκατ., ήτοι 6,0%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Αυγ 19

Ιαν-Αυγ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

3.450,4

3.500,7

-50,3

-1,4%

Τρόφιμα

3.142,3

3.111,7

30,6

1,0%

Χημικά

2.646,1

2.267,2

378,9

16,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.045,5

1.968,7

76,8

3,9%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.848,3

1.459,9

388,4

26,6%

Πρώτες Ύλες

903,3

826,4

76,9

9,3%

Ποτά-Καπνά

496,7

468,8

27,9

6,0%

Λίπη-Έλαια

265,3

487,0

-221,7

-45,5%

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019Αναφορικά με τις χώρες αποστολής των ελληνικών αγαθών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το σημαντικότερο προορισμό σε ποσοστό 55,6%, ενώ οι Τρίτες Χώρες κατέχουν μικρότερο μερίδιο το οποίο διαμορφώθηκε σε 44,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά άνευ πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε 68,3% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ