Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020
x

ΣΕΒΕ: ΟΡΙΑΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ

Oι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 347,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2018, ενώ κατά 242,7 εκατ. ευρώ μειώθηκαν και οι εισαγωγές

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 11,4%, καθώς τον Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκαν σε 2.712,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.060,3 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2018.

Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, τον Νοέμβριο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €347,9 εκατ. συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2018, ενώ κατά €242,7 εκατ. μειώθηκαν και οι εισαγωγές ανερχόμενες στο ποσό των €4.320,4 εκατ., έναντι €4.563,1 εκατ. τον Νοέμβριο 2018. Αντίστοιχα, το εμπορικό μας έλλειμμα αυξήθηκε κατά €105,2 εκατ., δηλαδή 7,0% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε €1.608,0 εκατ. για τον μήνα Νοέμβριο 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 19

Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.712,4

3.060,3

-347,9

-11,4%

Εισαγωγές

4.320,4

4.563,1

-242,7

-5,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.608,0

-1.502,8

105,2

7,0%

 

Η μείωση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2019 στις ελληνικές εξαγωγές περιόρισε την ανοδική τους πορεία, με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 να διαμορφωθούν στο ποσό των €30.902,2 εκατ., ελαφρώς αυξημένες κατά €23,2 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, δηλαδή 0,1%. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά €1.198,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €51.050,6 εκατ. στο α' ενδεκάμηνο 2019, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €1.175,1 εκατ., δηλαδή 6,2% και τη διαμόρφωσή του σε €20.148,4 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)
   

 

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 19

Ιαν-Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

30.902,2

30.879,0

23,2

0,1%

Εισαγωγές

51.050,6

49.852,3

1.198,3

2,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-20.148,4

-18.973,3

1.175,1

6,2% 

Σημαντικό ρόλο στην αναιμική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών διαδραμάτισε η μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά €964,3 εκατ. δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε €9.735,5 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019, έναντι €10.699,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018. Αντίστοιχα, σημαντική επίδραση είχε η μείωση εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων κατά €184,0 εκατ., δηλαδή 3,8% και η μείωση λιπών και ελαίων κατά €284,6 εκατ., δηλαδή 43,9%. Αντίθετα, θετική κρίνεται η συνεισφορά των λοιπών κλάδων της ελληνικής οικονομίας στις εξαγωγές, καθώς τα τρόφιμα σημείωσαν αύξηση κατά €147,2 εκατ., δηλαδή 3,5%, τα χημικά κατά €531,3 εκατ., δηλαδή 16,6%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €233,7 εκατ., δηλαδή 8,7%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €474,7 εκατ., δηλαδή 22,3%, οι πρώτες ύλες κατά €97,9 εκατ., δηλαδή 8,0% και τα ποτά και καπνά κατά €25,7 εκατ., δηλαδή 3,9%.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 19

Ιαν-Νοε 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

4.700,3

4.884,3

-184,0

-3,8%

Τρόφιμα

4.364,1

4.216,9

147,2

3,5%

Χημικά

3.731,2

3.199,9

531,3

16,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.907,3

2.673,6

233,7

8,7%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.602,8

2.128,1

474,7

22,3%

Πρώτες Ύλες

1.323,1

1.225,2

97,9

8,0%

Ποτά-Καπνά

692,5

666,8

25,7

3,9%

Λίπη-Έλαια

364,2

648,8

-284,6

-43,9%


 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

 

Σε επίπεδο εξαγωγικών προορισμών η εικόνα παραμένει αμετάβλητη συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν πάνω από τις μισές εξαγωγές μας και συγκεκριμένα το 56,2%, ενώ το 43,8% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της ΕΕ και σε 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ